Drž majetok v rukách, nie v srdci - 22. september

„Nedúfajte v útlak, neskladajte márnu nádej v lúpeži; ak rastie majetok, neprikladajte srdce.“ Ž 62:10 Dávid končí žalm hrozbou a bezbožných straší Božou mocou, súdom a trestom. Chce povedať: Teší vás a robí vám dobre, že ste na dvore a že máte v Saulovi láskavého pána. Ste tu v bezpečí a myslíte si, že vaše postavenie…

Mimoriadny trest - 21. september

Pakistan: Ayub Masih „Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.“ (Rím 6:23) „Táto cela nemôže spôsobiť, že prestanem milovať môjho Pána, Ježiša Krista,“ napísal Ayub Masih. V tom čase kvôli falošným obvineniam sedel už viac ako päť rokov vo väzení. Kresťania…

Nemeniaca sa moc evanjelia - 20. september

„Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom.” Jk 1,27 Naša generácia žije v  postmodernej dobe. V cirkvi sa vedie debata, ako zasiahnuť práve túto – postmodernú generáciu. Môj názor na to je: Evanjelium sa nemení. Či…

Veriť v menej ako nič - 19. september

„Ľudskí synovia sú ako dych, ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci spolu ľahší ako dych.“ Ž 62:10 Počul si, aký je Boh. Teraz si naopak vypočuj, akí sú ľudia. Dávid hovorí, že ľudia sú nič. Ak sa na nich spoliehaš, vedz, že sa spoliehaš na úplnú ničotu, ktorá ťa…

Mimoriadne oholenie - 18. september

Spojené štáty americké: Park Gillespie „Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto.“ (Mt 9:36) Ľudia sú často ochotní mnohého sa vzdať, aby pomohli prenasledovaným bratom a sestrám po celom svete. Učiteľ Park Gillespie, ktorý učí siedmakov vedné a sociálne predmety, je možno prvým, kto sa kvôli tomu vzdal svojich vlasov! Keď študenti…

Keď sú brány spálené - 17. september

Hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. (Neh 1,3) Tieto slová sú zaznamenané v knihe Nehemiáš, v prvej kapitole, ktorá sa začína rozprávaním o návšteve z Judska, ktorú Nehemiáš prijíma. Nehemiáš sa nachádza na hrade Šúšan, v Perzii, kam ho odviedli do zajatia a pracuje ako pohárnik u perzského kráľa. Vo vtedajšej dobe bol pohárnik na orientálnom…