Obrovská dilema kresťanov - 19. február

„Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J 15:8)

Stovky rokov kresťania diskutujú o predestinácii. Ako si nás Boh vybral? Prečo si nás vybral? Koho si Boh vlastne vybral? Úplne im však uniká dôvod, na čo si nás vybral.

Prečo sa namiesto debát o tom, ako a prečo si Ťa vybral, nesústredíš radšej na úlohu, pre ktorú si Ťa vybral? Ak veríš v Ježiša Krista a nazývaš sa kresťanom, s určitosťou Ti na základe Písma môžem povedať, že si Ťa Pán Boh vyvolil.

A tak prestaň debatovať a radšej sa sústreď na svoju úlohu. Boh si nás vyvolil so zámerom. Čo je tým zámerom? Prinášať duchovné ovocie. Ježiš povedal: „Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J  15:8)

A tak otázka, ktorú by sme mali riešiť, znie: „Ako sa Ti darí v prinášaní ovocia?“ Inými slovami, čo robíš pre nebo? Čo robíš pre Božie kráľovstvo, kým si tu na zemi?

Je to naozaj smutné, no mnohí premárnia veľkú časť svojho života tým, že sa ženú za ničotou. Raz som čítal, že priemerný človek strávi 15 rokov života pozeraním televízie. Myslím, že dnes ľudia trávia viac času na internete ako pred telkou. Nechcem povedať, že pozerať televíziu alebo surfovať na internete je vyslovene zlé. Snažím sa povedať, že márniť čas je veľmi jednoduché. A ironicky potom hovoríme: „Ja proste nemám čas na Bibliu. Nestíham sa modliť. Tento týždeň fakt nestihnem ísť do kostola. Som taký zaneprázdnený, mám toho hrozne veľa.“

Využívajme naše životy na Božiu slávu!

https://www.harvest.org

On nás mení - 18. február

„… aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia.“

(Ef 6:19)

Slovo „tajomstvo“ znamená nadľudské poznanie alebo pochopenie. Božie tajomstvá sú záhadou pre neveriacich, ale požehnaním pre veriacich. Tajomstvo Božej spravodlivosti, podobne ako ďalšie veľké Božie tajomstvá, nevieme pochopiť, avšak vieme, že funguje. Stojíme v údive pred jeho ohromným tajomstvom, ktoré umožňuje Bohu meniť ľudské srdce, jeho postoje, túžby a povahu.

Boh, svätý Boh, ktorý miluje spravodlivosť a nenávidí zlo, nás cez vykúpenie pretvoril na Svoj obraz. Aké úžasné! Z generácie na generáciu uplatňoval Svoju spravodlivosť v srdciach ľudí. Dokonca aj v našej dobe, so všetkými jej spletitosťami žitia, sa Boh stará o to, aby tajomstvom svojej spravodlivosti zmenil srdcia mužov a žien.

Modlitba dňa

Daj mi Svoju odvahu hovoriť iným o tajomstve večnej radosti v Ježišovi Kristovi.

Billy Graham Evangelistic Association

Bohu je všetko možné! - 17. február

Lebo Bohu nič nebude nemožné. (Lk 1,37)

Márii prináša anjel túto správu o Alžbete, ktorá je stará a neplodná. Podľa anjela však, teraz v starobe čaká dieťa. Veď Bohu nič nie je nemožné. Keď Ježiš rozpráva učeníkom, že je ľahšie ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského a oni sa Ho pýtajú, kto teda môže byť spasený, Ježiš odpovedá: „U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.“ (Mt 19,26)

Bohu nič nie je nemožné. Bohu je všetko možné! Všetko! Tak neohraničujme Boha vo svojej nevere. V každodennom živote tak ľahko robíme Boha menším, než je. Aj keď vieme, že Božie slovo hovorí, že Bohu je všetko možné, pozeráme sa skôr na svoje nedostatky, než na Boha a Jeho možnosti. Zvlášť, keď nás postretnú ťažkosti, skúšky, bolesti a slzy. Pády nás zneistia a nevidíme žiadnu nádej, lebo nepozeráme na Ježiša.

Keď sa zameriavame na naše nestále srdcia, tak naozaj nemáme nádej a východisko. Diabol chce, aby si sa zameral na seba a nie na Ježiša a Jeho dokonalé dielo záchrany. Niekedy si myslíme, že všetko je možné, len veriť v Boha nie. Inokedy dôverujeme Bohu vo všetkom možnom okrem núdze, ktorá nás trápi. Zvlášť, ak vieme, že sme sa v núdzi ocitli kvôli sebe. Vtedy sme vzdialení nepodmienečnej milosti a sile krvi Baránka a naša nevera nám hovorí, že sme v neriešiteľnej situácii.

Pamätajme, že Boh nás vyzýva, aby sme sa modlili v každej situácii. V Jeremiášovi hovorí: „Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš.“ (Jer 33,3) Predstav si, že Boh vyžaduje len to, aby si na Neho volal. Preto sa na Neho môžeš v odvahe obrátiť. Boh nám nedal ducha bojazlivosti. To diabol si do tvojho života želá nedôveru, strach a pochybnosti. Je to preto, aby si od Boha nič neočakával. Máš sa vzdať v situácii, v ktorej by si sa v skutočnosti mal obrátiť na Božie zasľúbenia a volať hlasno, ako sa len dá: „Tebe nič nie je nemožné! Tebe je možné pomôcť aj takému hriešnikovi, ako som ja.“

Volaj na Toho, ktorý zahladil všetky tvoje hriechy. Áno, všetky! Hľadaj Toho, ktorý ťa môže a chce, naplniť nádejou a očakávaním. Veci, ktoré Boh chce vykonať v tvojom živote, nie sú požiadavkou, nie sú úlohou, ale darom, ktorý ti Boh dáva v moci Ježišovho zmierenia! Ak je niečo, čo si potrebuješ pripomenúť, tak toto: Bohu nie je nič nemožné!

Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. (J 15,5)

... bezo mňa nič nemôžete činiť... a ... Bohu nič nebude nemožné.

Premýšľaj nad týmito dvoma duchovnými pravdami, ktoré môžu dať rovnováhu do tvojho života. Veď keď naozaj veríme v Ježiša a veríme, že hovorí pravdu, malo by to v našich myšlienkach horieť a vytvárať nádej a očakávania v našom srdci.

Jasné, že je nebezpečné preceňovať sa. Je ale aj nebezpečné podceňovať, čo Boh môže vykonať v živote nedokonalého človeka, ktorý Mu to dovolí. Ježiš hovorí, že ten, kto je v Ňom, prináša veľa ovocia. Ježiš vie, čo hovorí.

... u Boha je všetko možné, keď sa pre to rozhodne. On, ale neurobí všetko, o čo Ho prosíme. Boh dodržiava všetky svoje sľuby, ale našťastie nesplní všetky naše sebecké želania. Čo sa Boh rozhodne spraviť, to aj uskutoční. Neznamená to ale, že uskutoční všetko, čo veriaci chcú, lebo existujú veci, ktoré sa do Božieho plánu nehodia. Tak to všetko dajme do zdravej perspektívy predtým, než povieme veľa vecí, ktoré nie sú Ježišovi na česť.

Popri tom však nevstúp do druhej pasce, v ktorej strácaš akékoľvek očakávanie od všemocného Boha, pre ktorého je všetko možné. Pamätaj, že keď zostávaš v Ježišovi, prinášaš veľa ovocia. Keď Slovo a Duch budú každodenne napĺňať tvoje srdce, bude pre teba prirodzené veriť, že Bohu je všetko možné. On s tebou bude aj v tom najťažšom a najtemnejšom čase. Boh vidí tvoju núdzu, On nezabúda na svoju vykúpenú nevestu.

Pre mňa je všetko nemožné... pre Neho je všetko možné. Preto chcem, aby On vládol v mojom živote.

Bohu je všetko možné!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Stvorení so zámerom - 16. február

„Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“ (Ž 16:11)

Dôležitá otázka, ktorú si všetci potrebujeme zodpovedať, znie: „Prečo som na tomto svete?“ Ak túto otázku nemáme vyriešenú, máme problém.

Sme tu, aby sme spoznali a uctievali Boha, a teda prinášali duchovné ovocie. Sme stvorení, aby sme oslavovali Boha. Sme stvorení, aby sme Ho ctili. Sme stvorení, aby sme Mu prinášali radosť. Problémom je skutočnosť, že niektorí ľudia žijú len pre vlastné potešenie.

Boh dal každému z nás dar. Každému z nás dal z milosti život, čas na zemi, ktorý máme využiť. Je v tom však aj háčik. Nevieme, ako dlho náš život potrvá. Predpokladáme, že to bude dlho. Aspoň tak to plánujeme. Pravdou však je, že nevieme, ako dlho budeme žiť. To závisí len a len od Boha. A práve preto by sme nemali odkladať nič duchovné na neskôr. Vyriešme to hneď teraz, pretože nemôžeme premárniť ani chvíľku.

Biblia dokonca hovorí, že v posledných dňoch budú ľudia „milovníci skôr rozkoší ako Boha“ (2Tim 3:4). Háčik je však v tom, že radosť nikdy nenájdeme, ak sa za ňou ženieme. No ak robíme to, na čo sme boli stvorení, teda spoznávame Boha a uctievame Ho, nachádzame radosť. Nie prchavé potešenie, ktoré ponúka tento svet, ale skutočnú zbožnú a svätú radosť pri kráčaní s Bohom.

Výsledkom je duchovné ovocie, keďže ľudia vidia, ako v nás Kristus koná. Vidia Hospodina v našich životoch a ťahá ich to bližšie k Nemu. Platí to aj pre Teba? Napĺňaš Boží zámer pre Tvoj život?

https://www.harvest.org

Potreba múdrosti - 15. február

„Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“

(Mt 24:35)

Čas beží. Sekundy takmer odbíjajú polnoc. Ľudská rasa je na sklonku nešťastného pádu. Akým smerom sa máme vydať? Existuje ešte nejaká autorita? Existuje cesta, ktorú môžeme nasledovať? Je možné nájsť kódex, ktorý bude kľúčom na naše dilemy? Existuje nejaký zdroj autority, na ktorú sa môžeme obrátiť? Boli sme tu umiestnení nejakým neznámym tvorcom alebo silou bez akéhokoľvek návodu k tomu, odkiaľ pochádzame, prečo sme tu a kam smerujeme?

Odpoveď znie nie. Máme kódex. Máme kľúč. Máme autoritatívny zdrojový materiál. Nachádzame ho v starovekej, historickej knihe, ktorú voláme Biblia. Táto kniha má pôvod vo večnosti. Prešla mnohými rukami, objavila sa v početných podobách a prežila útok každého druhu. Ani barbarský vandalizmus, ani civilizovaná vzdelanosť sa jej nedotkli. Žiaden blčiaci oheň ani skeptický smiech ju nezničili. Naprieč mnohým temným obdobiam ostali jej slávne sľuby nezmenené.

Modlitba dňa

Ako často beriem na ľahkú váhu privilégium čítania svojej Biblie. Odpusť mi, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Všetko v Božom čase - 14. február

„A zjaví sa spravodlivý súd Boha, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť...“ (R 2:7)

Máme tendenciu si myslieť, že všetko, čo sa má stať, sa musí stať počas tej krátkej chvíľky, kým žijeme na zemi. No podľa Biblie budeme žiť večne a sú veci, ktoré na nás čakajú až v budúcnosti.

Premýšľam nad svojím synom Christopherom, ktorý je už v nebi. Išiel domov k Pánovi, keď mal 33 rokov. Christopher bol úprimný kresťan, milujúci syn, brat, manžel a otec. Zároveň bol talentovaný dizajnér. Plánuje si Boh ešte použiť tento jeho dar? Možno v budúcnosti. Biblia o tomto tisícročí hovorí: „Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie.“ (Iz 65:21)

Čaká nás práca. Čakajú nás úlohy. Možno sa sny, ktoré sa Ti nikdy nepodarilo zrealizovať na zemi, stanú skutočnosťou v nebi, resp. na Novej Zemi, keď príde Kristus, aby vládol a panoval spolu so svojimi nasledovníkmi.

Boh nás miluje a každému z nás dal určité schopnosti. Dal nám túžbu dosahovať ciele a niečo s našimi životmi urobiť. List Rímskym hovorí: „A zjaví sa spravodlivý súd Boha, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť...“ (R 2:7) Presne to chceme. Chceme niečo dosiahnuť. Chceme, aby na našich životoch záležalo. To Boh nás takto stvoril. Všetko sa to naplní v Božom čase, buď tu na zemi, alebo v nebi.

Dovtedy však ostaňme verní. Ostaňme verní ceste, ktorú nám Pán pripravil. Využime rozumne naše životy, náš čas a naše zdroje.

https://www.harvest.org