Mojžiš a proroci: viera a poslušnosť - 25. júl

„Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.“ Lukáš 16:27 – 29 Čo káže Mojžiš a proroci? Predovšetkým tieto…

Mimoriadna otázka - 24. júl

RÍM: PTOLEMAIOS „Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená?“ (Mt 5:13) „Si kresťan?“ Túto otázku sa spýtali trikrát. Trikrát zaznela odpoveď: „Áno.“ Traja kresťania boli umučení. Rímsky prefekt Urbicus v roku 150 netoleroval kresťanstvo. Ptolemaios bol obvinený za učenie, že spasenie prichádza jedine skrze vieru v Ježiša…

Načo svedčiť, keď nikto nebude počúvať? - 23. júl (časť druhá)

Boh si povoláva Jeremiáša a posiela ho medzi ľudí so správou od všemohúceho Boha, aby kričal, že správa o spáse a možnosť pokánia, platí pre všetkých. Ale Boh nikoho nenúti! Boh nás volá a kričí, ale je to naša zodpovednosť, aký postoj zaujmeme, keď nás Boh volá k pokániu a k tomu,…

Choď a povedz to Petrovi - 22. júl

„Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal.“ (Mk 16:7) Možno najpozoruhodnejším z Ježišových zjavení sa bolo, keď stretol Šimona Petra. Všetci vieme, ako Peter zaprel a opustil Pána Ježiša. Peter bol zničený vlastnou neverou a skutočne potreboval povzbudenie. Poslednýkrát…

Nečakaj na ďalšie varovanie - 21. júl

„Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.“ Lukáš 16:27 – 29 Boháč a Lazár – toto sú dva…

Extrémna Pravda - 20. júl

„Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme klaňať.“ Dan 3, 17 – 18…