List Galatským 6:2 „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov."

 

Ak to zhrnieme, toto je najľudskejší príkaz, ktorému Pavol priraďuje najväčšiu chválu. Zákon Kristov je zákon lásky. Po tom, ako nás vykúpil, obnovil a vytvoril z nás jeho cirkev, nám nedal iný zákon okrem toho, že sa máme navzájom milovať (Jn 13:34-35). Milovať neznamená želať druhým dobro, ako si nerozumne myslia sofisti. Znamená to znášať bremená druhých, teda znášať to, čo vás ťaží a čo nechcete niesť. Preto musí mať kresťan široké ramená a silné kosti, ktoré sú schopné niesť telo ; teda slabosti ; bratov, pretože Pavol hovorí, že majú bremená, ktoré ich ťažia. Láska je dobrotivá, milosrdná, trpezlivá ; nie v braní ale v dávaní, lebo musí mnohé prehliadnuť a znášať. Bohabojní učitelia vidia v zhromaždeniach mnoho chýb a hriechov, ktoré musia znášať. V politických záležitostiach sa poslušnosť občanov nikdy nedostane na úroveň zákonov vlády. Ak teda vládny úradník nedokáže prehliadnuť niektoré veci, nie je vhodný na riadenie spoločenstva. V domácnosti sa deje mnoho vecí, ktoré otca netešia. Ak však znášame a ľahko prehliadneme svoje vlastné hriechy, ktorých je mnoho každý deň, mali by sme podľa tohto verša znášať aj hriechy druhých.

 

Tí, ktorí tak nerobia dávajú jasne najavo, že z Kristovho zákona (teda zákona lásky) nepochopili ani jedno písmenko. Tento zákon lásky, ako hovorí Pavol, všetkému verí, všetkého sa nádejá, pretrpí všetky bremená bratov, ale bez toho, aby sa odklonil od Božieho Slova (1. Kor 13:7). Tí, ktorí svojim falošným učením hrešia proti Slovu, neprekračujú Kristov zákon, teda lásku, nepáchajú násilie voči blížnemu, ale voči Kristovi a Jeho kráľovstvu, ktoré ustanovil svojou krvou. Toto kráľovstvo neudržiava zákon lásky, ale Slovo, viera a Duch. Toto je dôvod, prečo sa prikázanie o znášaní bremien druhých nevzťahuje na tých, ktorí nielenže nevidia svoj hriech, ale ho aj obhajujú. Nevzťahuje sa ani na tých, ktorí ostávajú vo svojich hriechoch (a čiastočne popierajú Krista). O tých sa nestarajte, aby ste sa nepodieľali na ich zlých skutkoch. No tých, čo veria a s radosťou počúvajú Slovo, a ktorí napriek tomu proti svojej vôli padajú do hriechu, tých, ktorí nielen počúvajú, keď sú napomenutí, ale aj nenávidia svoje hriechy, a ktorí sa snažia polepšiť ; tých premohol hriech a tak získali bremeno, o ktorom nám Pavol hovorí, aby sme ho niesli.

 

St. Louisské vyd., 9:734-735. Luther Through the Church Year, Lutheran Press, Minneapolis 2016 (Luther počas cirkevného roka)

Martin Luther


Prečítané 722 krát

Zdieľajte: