List Galatským 6:1 Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti ; a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia.

 

Svätí na tejto zemi nielenže žijú v tele, ale z času na čas, ovplyvnení diablom, sa chovajú podľa túžieb tela. Inými slovami, keďže sa stáva, že svätí skĺznu k netrpezlivosti, nenávisti, hnevu, omylom, pochybnostiam, nedôvere atď. (pretože satan útočí na oboje ; čisté učenie, ktoré sa snaží odstrániť skrze sekty a spory, a na bezúhonný život, ktorý špiní každodennými previneniami a priestupkami), Pavol učí, ako zaobchádzať s tými, ktorí padnú. Tí, ktorí stoja pevne by ich mali navrátiť v duchu miernosti. Je veľmi potrebné, aby to vedeli tí, ktorí vedú cirkevné zhromaždenia ako pastori, aby pri snahe úplne odstrániť hriech nezabudli na túto otcovskú a materinskú náklonnosť, ktorú Pavol vyžaduje od tých, ktorých službou je starostlivosť o duše. Príklad tohto svojho prikázania nám dal v 2. liste Korintským 2:6-8, kde hovorí, že stačí ak toho, kto bol pristihnutý pri poklesku, mnohí pokarhali, no teraz mu majú odpustiť a potešiť, aby si pre prílišný zármutok nezúfal. Takisto hovorí: ukážte mu lásku. Takže kazatelia by určite mali vážne pokarhať tých, ktorí zhrešili, avšak, keď uvidia, že upadli do zármutku, mali by sa ich snažiť pozdvihnúť a potešiť a minimalizovať ich hriechy ako to len pôjde a to skrze Božiu milosť, ktorú musia postaviť proti hriechu, aby nadmerný zármutok nepremohol tých, ktorí zhrešili.

 

Bez ohľadu na to aký prísny a dôkladný je Duch Svätý, keď ide o uchovávanie a obhajobu viery, pri znášaní a minimalizovaní hriechu je ústretový a láskavý, pokiaľ je to ľúto tým, ktorí sa ho dopustili. Pavol navyše úprimne vyzýva, aby tí, ktorí sa starajú o duše, neboli k hriešnikom nevľúdni a krutí ako sú farizeji, ktorí hriechmi ostatných merajú svoju svätosť. Namiesto toho by k nim mali pristupovať s materinskou láskou a takto rozmýšľať: padol, no ľahko sa môže stať, že môj pád bude ešte nebezpečnejší a ešte viac zavrhnutiahodný ako jeho. Ak by tí, ktorí majú sklony k posudzovaniu a odsudzovaniu druhých, zvážili svoje vlastné hriechy, uvedomili by si, že priestupky hriešnikov sú trieskami, kým tie ich sú brvná.

 

St. Louisské vyd., 9:730, 733 Luther Through the Church Year, Lutheran Press, Minneapolis 2016 (Luther počas cirkevného roka)

Prečítané 604 krát

Zdieľajte: