SEVERNÁ KÓREA: HLAS MUČENÍKOV

„Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“ 2 Tim 3, 16-17

„Babka, pozri, čo som našla!“ Mladé severokórejské dievča bolo nadšené. Držalo v rukách niečo, čo predtým ešte nevidelo. Stará mama sa na to pozrela svojimi už pomaly dosluhujúcimi očami, no nevedela rozoznať detaily. Zavolala na matku mladého dievčaťa. „Prosím, príď a povedz, čo to naše dieťa našlo.“

Dcéra starej ženy vošla do miestnosti a zobrala tú vec z jej vráskavých rúk. Začala čítať vytlačený nápis na balóne: „Pán Ježiš ťa miluje. Tvoji bratia a sestry na teba nezabudli. Lebo tak Boh miloval svet, že obetoval svojho jednorodeného syna.“

Stará mama vykríkla: „To je Sväté Písmo! Poslali nám biblické verše na balóne! Prosím, pokračuj v čítaní.“

Balón obsahoval slová povzbudenia pre tri generácie severokórejčanov. Obsahoval správu od kresťanov zo západu. Šesťsto biblických veršov previedli čitateľov príbehmi od stvorenia ku krížu až k druhému príchodu Ježiša Krista. V poslednom desaťročí bolo okolo tisíc takýchto „biblických balónov“ vypustených do Severnej Kórei.

Služba Hlasu mučeníkov našla unikátny spôsob, ako dostať Písmo a evanjelium k tomuto utláčanému národu. V Žalme 19, 1 sa píše: “Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.”

Bohu záleží na tom, aby sa slovo pravdy mohlo dostať do našich myslí a sŕdc, keď ho najviac potrebujeme. No nemôže nám pripomenúť Písmo, ktoré tam predtým nebolo. Ironicky, žijeme v slobodnej spoločnosti, no správame sa ako obmedzený národ, ktorý nemá prístup k Božiemu Slovu. Naše čítanie Biblie je veľmi sporadické, akoby sme nemali vôbec prístup k žiadnej kópii Biblie. Možno je čas požiadať Boha, aby nám preniesol Jeho Slovo ponad hranice našich uzavretých myslí. Vyhraď si čas v tvojom každodennom programe na čítanie Biblie a žiadaj od Boha, aby ti obnovil túžbu po Jeho Slove.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne zamyslenia


Prečítané 508 krát

Zdieľajte: