Odpovedal im: „Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou.” Sk 1,7

Študujem biblické proroctvá a verím, že druhý príchod Pána Ježiša už môže nastať kedykoľvek. Verím, že sme boli svedkami znamení posledných časov a naplnených proroctiev, napríklad ako aj návrat Židov do ich vlastnej zeme Izrael.

No stretol  som ľudí, ktorí tvrdia, že objavili v Biblii špeciálne kódy, vďaka ktorým zistili presný dátum Ježišovho druhého návratu. Sám Ježiš však povedal: „O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec.” ( Mk 13,32)

Na začiatku knihy Skutky apoštolov, Ježiš je opäť živý a učeníci sa vracajú k starému rozmýšľaniu: „Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael?” (Sk 1,6) Ešte stále to nechápali. Z toľkého nadšenia, že Ježiš bol opäť nažive, si povedali: „Dobre, konečne sme späť v starých koľajach. Celé to ukrižovanie bolo divné, no si stále živý, a to je skvelé. A teraz už poďme založiť to kráľovstvo.”  Stále si mysleli, že Ježiš prišiel založiť kráľovstvo na zemi a zničiť vládu Ríma.

Ježiš odpovedal: „Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou” (verš 7).  Tým myslel: „Toto nie je vec, ktorá by vás mala teraz trápiť.”

Ježiš im hovoril (a hovorí to aj nám): „Nebuďte ustarostení o to, kedy prídem. Radšej sa sústreďte na to, čo budete robiť, pokým budete čakať na môj príchod. Nech vás netrápi to – kedy. Buďte proste pripravení, pretože udiať sa to môže kedykoľvek.”

Historicky môžeme vidieť, že Rímska ríša sa aj tak rozpadla…  no evanjelium pretrvalo.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 357 krát

Zdieľajte: