„Po svojom umučení sa prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom.“ Sk 1,3

Už si na tebe niekedy išiel niekto „ oči vyočiť?“ Alebo inak. Máš matku? Ak áno, tak potom vieš, aké to je, keď na teba niekto uprene pozerá. To robili učeníci po Ježišovom zmŕtvychvstaní.

Skutky 1,3 nám hovoria, že Ježiš „sa prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im (apoštolom) štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom.”  Slovo, ktoré tu Lukáš použil pri „ukazujúc”,  by mohlo byť parafrázované ako: „učeníci si išli oči vyočiť z toho, čo videli.”

Videli, ako mu vrážali do rúk a nôh klince. Videli, ako mu krv a voda vytryskla z boku. Videli, ako bolo Jeho doráňané a dobité telo zložené z kríža a boli si istí, že už nikdy nebude žiť, nikdy nebude s nimi kráčať či rozprávať. No zrazu tam bol Ježiš opäť. Živý. A neukázal sa len jeden či dva razy; objavoval sa všade. Popravde, na jednej udalosti bol videný päťsto svedkami. Nebola to žiadna masová halucinácia – je to fakt.

Slovo, ktoré Lukáš použil pri písaní o dôkazoch, obsahuje ideu úplného presvedčenia. Hovorí: „Videl som dôkaz. Videl som Ho. Vieme, že je to pravda. Nemôžem to nijako poprieť.“

Ak by to bola len nejaká vymyslená fraška, na ktorej by sa učeníci dohodli, určite by sa niektorý z nich preriekol: „Viete, nie je to pravda, vymysleli sme si to.“ No každý apoštol okrem Jána zomrel smrťou mučeníka. Nikto z nich  to nepoprel, pretože nemohli tvrdiť niečo, čo nebolo pravdou.

Ježiš vstal z mŕtvych a žil. Videli Ho. A to tak veľmi zmenilo ich životy, že museli ísť do sveta a šíriť s ostatnými túto správu.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 316 krát

Zdieľajte: