„Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom.” Jk 1,27

Naša generácia žije v  postmodernej dobe. V cirkvi sa vedie debata, ako zasiahnuť práve túto – postmodernú generáciu. Môj názor na to je: Evanjelium sa nemení. Či je to pre starovekú kultúru, modernú kultúru, postmodernú, predmodernú či post-postmodernú kultúru, evanjelium sa nikdy nezmení. Rovnaké slovo, ktoré Peter kázal ľuďom prvej cirkvi počas Letníc, je relevantné aj pre nás v 21. storočí.

Dnes ľudia hovoria: „Chcem nejako zasiahnuť mojich neveriacich priateľov, takže sa s nimi snažím tráviť čas. Musím byť trochu viac ako oni a zároveň nebyť ,svätejším‘ ako oni.“

Súhlasím. Nemyslím, že by sme mali byť menej zbožní, alebo nebrať ohľad na ľudí, pretože sa o nich chceme zaujímať. No niekedy v našej snahe o vytvorenie nejakého mosta, vytvorenie vzťahu, sa viac podobáme na nich ako oni na nás (Krista). Ťahajú nás viac svojimi cestami ako my ich našimi cestami. Musíme si v tejto oblasti dávať veľký pozor.

Realizácia môže znieť: „Veď Ježiš trávil čas s hriešnikmi, takže aj ja budem tráviť čas s hriešnikmi.“ Ježiš v podstate naozaj netrávil čas s hriešnikmi. Netvrdím, že s nimi nemal kontakt. Mal a nespočetné množstvo. No netrávil čas len s nimi. Veľa času  trávil so svojimi učeníkmi. A keď bol Ježiš v blízkosti hriešnikov, ich životy boli menené.

Vždy musíme privádzať neveriacich k viere a nie po čase zisťovať, že sme vlastne ako oni. Dávaj si pozor na to, aby ťa kompromisy nestiahli dole. Čím viac znižujeme naše štandardy, aby sme zasiahli viac ľudí, tým skôr skončíme pri nezasiahnutí nikoho.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 393 krát

Zdieľajte: