Judsko: J. Oswald Smith

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Jn 3:16)

Keď Pán Ježiš Kristus nasýtil päťtisíc ľudí, ktorí ho peši nasledovali z okolitých miest, využil pri tom istú stratégiu. Blížil sa večer a učeníci k nemu prišli a prosilo Ho, aby poslal zástup na noc preč. Ježiš mal však iný plán. Povedal ľudom, aby si posadali na trávu do radov. Potom ako Ježiš zobral jedlo a vzdal vďaku, začali učeníci rozdávať zástupu jedlo od jedného konca predného radu až na druhý.

Kazateľ a spisovateľ J. Oswald Smith sa na tomto mieste pýta neobyčajnú otázku: „Otočili sa učeníci na konci prvého radu a začali opäť ponúkať tých, čo sedeli v prvom rade, aby si zobrali druhýkrát? Nie! Ak by to tak urobili, tí, ktorí sedeli v zadných radoch, by vstávali a rozčúlene by sa sťažovali. Hovorili by: „Poďte sem dozadu. Aj nám dajte jedlo. Prečo by mali tí v prvých radoch dostať druhú porciu, keď my sme nedostali ešte ani prvú?“   

A mali by pravdu. Hovoríme o druhom príchode Krista. Mnohí ale ešte nepočuli ani o Jeho prvom príchode. Prečo by mal niekto počuť evanjelium dvakrát, predtým, ako ho iní počuli čo i len raz? Ani jeden človek z celého zástupu päťtisíc ľudí nedostal druhú porciu skôr, ako dostal každý z nich prvú.

Mnohí kresťania sa boja ísť do krajín, kde ešte nevkročili žiadni misionári. Je oveľa jednoduchšie ostať v prostredí, ktoré nám je dobre známe. No Ježiš veriacim prikázal, aby išli do celého sveta a aby našli nové miesta, kde ešte nebolo prehlásené Kristovo meno. Smithov realistický výklad o nasýtení päťtisíc ľudí je výzvou pre našu evanjelizačnú metodológiu. Prečo je väčšina ľudských zdrojov a finančných rozpočtov navrhnutých a nasmerovaných k ľuďom, ktorí evanjelium už počuli? V skutočnosti mnoho z týchto krajín čelí riziku, že v nich bude príliš veľa kostolov, kým v iných skupinách chýba čo i len jediná Biblia preložená do ich jazyka. Môže tvoja podpora pomôcť vyvážiť strany váh? Môže tvoj život zmeniť evanjelistické snahy zajtrajška?

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne


Prečítané 346 krát

Zdieľajte: