Čína: Kati Li

„A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“ (Fil 1:6)

Tajní návštevníci  prišli potichu do domu staršej Číňanky. Odviedli ich za záves a potom sa viac ako sto metrov plazili dlhým, tmavým tunelom, ktorý ústil do dvoch malých izieb, pripomínajúcich jaskyňu.

V jednej z tých miestností prevádzkovalo devätnásťročné dievča Kati Li malú, primitívnu tlačiareň. Kati pracovala v tejto jaskyni už celé mesiace a tlačila nelegálne knihy a iné kresťanské materiály. Ak by ju objavili, na verejnosti by už nikdy nemohla ukázať svoju skutočnú identitu. Ako  však tajná tlačiareň produkovala čoraz viac kníh a traktátov, Verejný Bezpečnostný Úrad (VBÚ) bol čoraz podozrievavejší a začal vypočúvať dedinčanov. Tí, ktorí vedeli o tlačiarni, neboli ochotní spolupracovať.

Napokon, rozhnevaný nedostatkom spolupráce, začal VBÚ v dedine využívať dynamit a vyhadzovať do povetria jeden dom za druhým, až kým neprišli k domu staršej ženy. Našli jaskyňu a tlačiareň zhabali. Pracovníci však predtým stihli ujsť bez ujmy na zdraví.

Kati Li a ostatní pracovníci ostávajú v utajení až dodnes. Ak by ich našli, okamžite by ich uväznili a mohli by ich dokonca popraviť. Už nikdy neuvidia svojich priateľov a rodinu. No Katina práca a svedectvo žije v knihách a traktátoch, ktoré vytvorila. Tisícky čínskych kresťanov ich dodnes čítajú.

Môžu ho prerušiť. Môžu ho presmerovať. Môžu ho dokonca dočasne zastaviť. No Božie kráľovstvo sa neustále hýbe vpred. Nemôže byť zastavené. Kristus kráľovstvo uviedol do pohybu, keď dal svojim učeníkom veľké poverenie. Od toho dňa, tí, ktorí sa pripojili ku kráľovstvu, neustále rastú do plnej sily aj napriek odporu nepriateľa. Samozrejme, mnohí sa pokúsili zastaviť evanjelium úplne, no zlyhali. Zažil si prerušenie tvojej služby? Mal si obavy, že sa tvoja úloha skončila kvôli nepredvídaným okolnostiam? Pamätaj si, Boh s tebou ešte neskončil. Tvoj vplyv na šírenie evanjelia bude pretrvávať dovtedy, kým mu budeš verný.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne


Prečítané 332 krát

Zdieľajte: