Niektoré hradby a múry musí Boh zvaliť, pretože hriešnikovi bránia žiť v Jeho blízkosti. Iné múry treba zase postaviť, aby bránili a chránili Božie deti pred skazou zo strany nepriateľa. Vždy bude priepasť medzi Božím ľudom a svetom, ktorý je nepriateľom Boha.

Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás... (J 15,20)

Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. (Mt 5,20)

Nikto nedokáže zjednotiť ľudí tak, ako Ježiš, ale nikto ani nevytvára takú veľkú priepasť, ako Ježiš. Sám to vyjadruje takto: „Kto nie je so mnou, je proti mne...“ (Mt 12,30)

Neexistuje tretia skupina ľudí, tretia alternatíva. Aj keď diabol a svet človeku nahovára, že môže ostať neutrálny voči Tomu, kto nám jediný môže odpustiť naše hriechy a dať nám radosť, pokoj a večný život.

Rozdelenie, ktoré Ježiš prináša medzi ľudí, nie je nedostatkom lásky, ale naopak. On kreslí čiaru, múr, ktorý nám má pomôcť vidieť rozdiel medzi tmou a svetlom, aby nás nezviedlo klamstvo hriechu, egoizmus a bezbožnosť, ktoré sa tak ľahko vkradnú do našich krehkých sŕdc. Lebo keď začne naše srdcia napĺňať svet, Boh je vždy až druhý alebo tretí v poradí. Boh nás chce chrániť pred falošnými prorokmi, ľuďmi, ktorí povzbudzujú iných v ich hriechoch, namiesto toho, aby ich volali k pokániu.

Keď je múr, ktorý oddeľuje sväté od bezbožného, zvalený, začína sa vietor doby vkrádať do vnútra človeka a bázeň pred Bohom a osobné posvätenie sa postupne vytláča a odhadzuje.

„Nič nie je hriech.“ A ak nie sú žiadne pravidlá, nikto mi nemôže povedať, že to, čo robím, je zlé. Bude to ako za Gideona: „V tom čase nebolo kráľa v Izraeli; každý robil, čo uznal za správne.“ (Sud 17,6)

Žiadne pravidlá, žiadna morálka, žiadny zákaz. Žiaden múr, žiadne hranice! Ja si volím sám, čo je pre mňa správne! Keď sa toto deje, krajina, kultúra, ľud sú v kríze.

Podobne, keď boli v kríze Izraeliti, keď boli múry Jeruzalemu zbúrané a Nehemiáš a Ezdráš začali zápas za ich nové vybudovanie.

Pánov ľud bol vo veľkej duchovnej a materiálnej núdzi. Boli bez viery, mali pred sebou veľa prekážok a smiali sa z nich.

Zbúrané hradby a spálené brány znamenajú, že mesto je úplne otvorené a bezbranné voči akýmkoľvek formám nepriateľstva. Práve tu sa skrýva silný obraz, z ktorého sa máme poučiť.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Curt Westman


Prečítané 415 krát

Zdieľajte: