Čo znamená́, že svet je „temný“? Slovo „temnota“ sa v Biblii vzťahuje na zlo aj na nevedomosť. Znamená to, že svet je plný neprávostí a nevysloviteľného utrpenia. Pozrime sa na to, čo sa dialo v čase Ježišovho narodenia – násilie, nespravodlivosť, zneužívanie moci, ľudia boli bez domova, utečenci utekali pred utláčaním, boli rozdelené rodiny a bezodný smútok. Znie to úplne ako dnešná doba.

Svet sa nachádza „v temnote“ aj preto, že nikto nevie, ako vyliečiť všetko zlo a utrpenie. Slová z Izaiáša (9:1): „Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo,“ sú veľmi známym vianočným textom. Händel ho zakomponoval do oratória Mesiáš ako jedno z proroctiev o Ježišovom narodení. Avšak práve na konci 8. kapitoly Izaiáš vysvetľuje, prečo potrebujeme svetlo od Boha. V 19. a 20. verši vidíme ľudí, ktorí žiadajú rady od duchov zomrelých a veštcov namiesto toho, aby sa pýtali Boha. Kapitola končí slovami: „Človek prejde krajinou zatvrdilý a vyhladnutý... potom pozrie na zem, tam však je súženie a tma, tiesnivé šero...” (verše 21 – 22)

Čo sa tu deje? Človek pozerá na zem a na ľudské možnosti, ako napraviť svet. Hľadá riešenie u expertov, mystikov a učencov. Tí súhlasia, že sa nachádzame v temnote, ale tvrdia, že ju vieme prekonať svojimi schopnosťami. Ľudia vyhlasujú rovnaké veci aj dnes. Niektorí sa spoliehajú na štát, iní na biznis a všetci sa spoliehajú na techniku. A predsa všetkých spája ten istý predpoklad. Situácia je zlovestná, ale veríme, že dokážeme temnotu premôcť intelektom a inováciami.

Pred rokmi som v novinách The New York Times čítal reklamu, ktorá znela: „Zmyslom Vianoc je, že láska zvíťazí a my budeme schopní vytvoriť svet jednoty a mieru.“ Inými slovami, my máme v sebe svetlo, a tak práve my dokážeme rozptýliť temnotu sveta. My sme schopní prekonať chudobu, nespravodlivosť, násilie a zlo. Ak budeme pracovať spolu, dokážeme „vytvoriť svet jednoty a mieru“.

Naozaj to dokážeme?


Ukážka z knihy Timothy Keller - Skrytý význam Vianoc. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na http://www.eshop.evs.sk/skryty-vyznam-vianoc

keller


Prečítané 739 krát

Zdieľajte: