„Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ Rim 10,14

Nedávno som robil interview o mojej knihe Lost Boy (Stratený Chlapec).  Reportér mi položil otázku: „Zdáte sa byť počas nášho rozhovoru uvoľnený. Interview vám musí  byť prirodzené.“

„Nič nemohlo byť viac vzdialené od pravdy,“ povedal som mu. „Predtým než som sa stal kresťanom,  som pred ľuďmi vôbec nerozprával.“

Pamätám sa na to, ako sme na strednej škole dostali za úlohu prezentovať päťminútový prejav pred celou triedou. Bez prípravy. Náhodne som si potiahol výrok z vojny o nezávislosť: „Nevystreľ, kým nezbadáš biele v ich očiach.“ Neprečítal som si k tomu žiadne poznámky, takže som nemal potuchy, o čom bol ten výrok. Úplne paralyzovaný strachom som sa postavil pred triedu.  V ústach som mal sucho a moja myseľ prestala fungovať. Dostal som za to „F“.

Vtedy som ešte nebol verejný hovorca. No potom, čo som spoznal Ježiša Krista, som si uvedomil, že najlepším prostriedkom, ako priviesť ľudí k viere, je skrze verbálnu komunikáciu či už rozprávaním pred skupinou, alebo pred jednotlivcom.  Pochopil som, že to nie je o mne. Nie je  to o tom, čo mi je príjemné robiť; bolo to o poslúchaní Krista.

Základný spôsob, ako Boh oslovuje tých, ktorí ho ešte nepoznajú, je skrze verbálnu komunikáciu. V liste Rímskym 10, 14 sa píše,” Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?”  Ten  “kazateľ” by sme mali byť ja a ty.

Už si niekoho priviedol  k Pánovi Ježišovi? Veľké povolanie zahŕňa každého kresťana. Sme povolaní hovoriť evanjelium. Každý z nás má svoju rolu. Boh sa rozhodol používať ľudí ako Jeho základný komunikátor Pravdy.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 403 krát

Zdieľajte: