Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske.“ (Jn 15:9)

Veľký švajčiarsky teológ Dr. Karl Barth bol pravdepodobne najväčším svetovým teológom svojej doby a tiež skvelým filozofom. Nie vo všetkom som s ním súhlasil, no bol mojím priateľom a rešpektoval som ho. Keď bol raz v tejto krajine, na jednom zo seminárov sa ho študent opýtal: „Dr. Barth, aká je najväčšia pravdou, čo vám prišla na myseľ?“ Všetci študenti zo seminára skoro nedýchali. Očakávali nejakú veľkú, hlbokú, ťažkú, komplikovanú odpoveď. Dr. Barth pomaly zdvihol svoju strapatú šedivú hlavu, pozrel sa na študenta a povedal: „Ježiš ma miluje, to viem, lebo tak mi to hovorí Biblia“  (detská pieseň v angličtine).

Modlitba dňa

Drahý Ježiš, nech poznanie Tvojej lásky vždy udržujem v skutočnej jednoduchosti – nech ju nekomplikujem mnohými vedomosťami. Ďakujem, že ma miluješ.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 727 krát

Zdieľajte: