A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd(Žid 9, 27).

Jedna z najčastejších sťažností na cirkev je na kazateľov hlásajúcich síru a pekelný oheň. „Nemáme radi tento druh kázní,“ hovoria ľudia.

No ja sa pýtam – kde sú títo kazatelia? Kedy ste naposledy počuli kázať o síre a pekelnom ohni? Nevybavujem si, kedy naposledy som takéhoto kazateľa videl v televízii a ešte menej si spomínam, že by som počul o pekle. Vidím odkazy zvestujúce, ako sa stať úspešným a mať sa dobre. Ale musíme povedať celú pravdu.  

Potrebujeme sa na túto tému pozrieť biblicky, nie emotívne, a uvedomiť si, že každého život raz skončí. Jedna vec je jasná: všetci zomrieme a vstúpime do života po smrti. Kniha Kazateľ 3, 1-2 nám hovorí: „Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: Je čas narodiť sa i čas umierať.“

Ježiš sa venoval rozprávaniu o pekle viac, než ktokoľvek iný. Zo štyridsiatich podobenstiev, ktoré vyučoval, sa viac ako polovica vzťahuje na Boží posledný súd. Je to preto, že peklo je reálne pre reálnych ľudí. J. I. Packer povedal: „Nekonečné peklo sa nedá z Nového zákona odstrániť, rovnako ako ani nekonečné nebo.“

Naším najväčším motívom pre to, aby sme vyšli, a hlásali evanjelium, by malo byť to, aby ľudia nešli do pekla. To je konečné zúčtovanie. Ak hovoríme ľuďom, že budú mať hojné zaopatrenie, pokoj a radosť, keď budú veriť v Ježiša, je to pravda. No úprimne, toto sú len okrajové výhody. Najväčším aspektom evanjelia, ktoré je „dobrou správou“, je to, že nemusíme do pekla. Miesto toho môžeme  ísť  do neba.

Ak poznáš ľudí, ktorí nie sú kresťanmi, smerujú do pekla. Otázkou je: čo robíš, aby si ich získal?

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 483 krát

Zdieľajte: