Rumunsko: Diana a Floarea

Veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu, a to netreba ľutovať. Zármutok podľa sveta však prináša smrť.“ (2. Kor 7:10)

Diana mala iba devätnásť rokov, keď jej otca uvrhli do väzenia kvôli viere. Spolu so svojou sestrou Floareou sa teraz mali postarať o rodinu, no čoskoro kvôli otcovmu uväzneniu prišli o pracovné miesta v továrni.

Keďže mali doma chorú matku a štyroch mladších súrodencov, Diana a Floarea boli zúfalé. Keď im teda zavolal mladý muž a povedal, že môže Diane zaobstarať pracovné povolenie, boli od šťastia bez seba. Stretla sa s ním na večeri, kde jej dal množstvo vína a potom ju zviedol. Neskôr jej dal nejaké peniaze, a po čase sa to stalo zvykom. O pracovnom povolení už nepadlo ani slovo a Diana zo zúfalstva peniaze prijímala. Pokračovala v predávaní sa, aby podporila svoju rodinu, napriek tomu, že bola zaplavená pocitom viny. Čoskoro sa do toho zaplietla aj jej sestra a spolu ukrývali svoju hanbu. Pozreli sa matke do očí a povedali: „Ako nám môžeš odpustiť? Mysleli sme si, že budeš zhnusená.“

Poskytla im slová lásky a útechy: „Hanbíte sa za to, čo ste spravili, a mali by ste sa hanbiť. No ten pocit hanby a viny vás privedie k žiarivej spravodlivosti. Pamätajte si: vojaci neprepichli Kristov bok, skôr ho ,otvorili‘, aby sa hriešnici mohli ľahko dostať k jeho srdcu a nájsť odpustenie.“

Ľutovať svoje hriechy a ľutovať sa sú dve rôzne veci. Mnohí ľudia, ktorí prechádzajú utrpením, sa ľutujú. Až príliš túžia po tom, aby mohli obviniť druhých za svoje nešťastie. Aké lákavé mohlo byť pre dievčatá v tomto príbehu zvaliť vinu na otca. „Ak by nebol kresťanom, neuväznili by ho a nenachádzali by sme sa v tomto zmätku“. No prišli za svojou matkou so skutočnou hanbou a ľútosťou nad ich úmyselnou neposlušnosťou. A našli odpustenie. Zármutok podľa Božej vôle vedie k pokániu, ktoré vedie k odpusteniu. Ľutuješ sa vo svojom utrpení? Dávaj si pozor! Ľahko ťa môže zviesť k neposlušnosti.  

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne


Prečítané 530 krát

Zdieľajte: