Saudská Arábia: pastor Wally, filipínsky pracovník

Veď on svojim anjelom prikáže... na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň.“ (Ž 91:11-12)

Bol najhľadanejším zločincom v celej Saudskej Arábii. Nestíhali ho pre krádež alebo vraždu, či znásilnenie. Stíhali ho kvôli tomu, že bol kresťanským kazateľom a vodcom veľkej podzemnej cirkvi v hlavnom meste Saudskej Arábie.

Bez obvinenia uniesli pastora Wallyho z domu a priviedli do miestnosti s tromi mužmi. Tam mu uštedrili facky, kopali ho a udierali. Najbolestivejšie bolo šľahanie jeho chodidiel. Keď údery pominuli, jeho ruky a nohy boli fialové ako baklažán. Uprostred všetkej tejto bolesti prikázali mučitelia Wallymu, aby sa postavil. „Nemôžem,“ povedal im. Každý centimeter štvorcový jeho chodidiel mu spôsoboval bolesť a nemal sa ako podopierať. „Prosím, dovoľte mi kľačať.“ No mučitelia odmietli.

Zatiaľ čo ho traja muži bili, pastor Wally sa za nich modlil. Jeho modlitby mu pripomenuli jeden verš: „Veď on svojim anjelom prikáže... na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň“ (Ž 91:11-12). Navzdory svojim doráňaným chodidlám sa Wally, obklopený tromi mužmi, postavil. Boli šokovaní z toho, že môže stáť po takom dlhom mučení.

„Stál som na rukách Božích anjelov,“ povedal neskôr pastor Wally. „Nemohli ich vidieť, ale ja som cítil, že tam boli a pomáhali mi stáť.“

Zdá sa, že niektorí ľudia spôsobujú svojim strážnym anjelom nadčasy. Rovnako ako pastor Wally sa so zbožným svedectvom a nebojácnym duchom kvôli Kristovi neustále nachádzajú na hrane. No vieme si tiež predstaviť, že niektorí strážni anjeli majú množstvo času, pokiaľ sú priradení kresťanom, ktorí nerobia nič preto, aby rozšírili Božie kráľovstvo. Aj keď situácia, v ktorej sa ocitol pastor Wally, bola jedinečná, jeho modlitba by nemala byť. Niekedy musíme stáť na rukách Božích anjelov, aby sme boli Kristu verní. Vyžarujeme tento druh vrúcnej túžby na našich pracoviskách? V našich domovoch? Našej škole? Pros Boha, aby na miestach, kde sa ti dnes zdá byť ťažké postaviť sa za Krista, poslal svojich anjelov, nech je to kdekoľvek.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne


Prečítané 547 krát

Zdieľajte: