Spása a život viery s Bohom nie sú len o tom, že treba uveriť v Krista, ale aj o tom, že každý deň máme žiť podľa Ducha. Kráčať pred Božou tvárou a nechať sa napĺňať Duchom.

A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. (Ef 5,18)

Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. (G 5,16)

Čo však konkrétne znamená žiť podľa Ducha? V prvom rade je dôležité povedať: „Nedovoľ satanovi, aby to celé obrátil hore nohami, pretože satan hovorí: ,Tak, teraz sa musíš naozaj usilovať nerobiť, čo chce telo a tak budeš žiť podľa Ducha.‘“

Ian Thomas hovorí: „Ak žiť podľa Ducha alebo nechať sa Duchom viesť má byť odmenou za to, že nerobíme, čo chce telo, zamieňame si metódu a dôsledky. Jedinou spravodlivosťou, ktorú na tejto ceste dosiahneme, je samospravodlivosť, ktorá vedie buď k sebaľútosti, alebo k samochvále a sebaistote.“

Nechať sa viesť Duchom, žiť podľa Ducha, nie je odmenou, ale metódou. Evanjelium o Ježišovi hovorí, že to, čo zažívaš ako beznádej, je v konečnom dôsledku tvoja jediná nádej! Musíš si uvedomiť, že nikdy nedokážeš poraziť Barabbáša! Tvojou úlohou je len dovoliť Ježišovi, aby vstúpil...

Boh ti hovorí, aby si kráčal podľa Ducha – nie, aby si lietal. Boh ťa jednoducho volá ku kroku viery. Ku kroku, ktorý sa dá urobiť, ale musíme mať jasno v tom, že dovoliť Ježišovi, aby vstúpil, znamená, že Barabbáš je ukrižovaný – to znamená, že je ukrižované naše „ja“. Pred tým, než povieme, že chceme dovoliť Bohu, aby vstúpil do našich životov, musíme sa sami seba spýtať, či sme pripravení zaplatiť túto cenu. Ježiš hovorí: „Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť? Aby sa mu potom, keď položil základ, a nemohol dostavať, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovoriť: Tento človek začal stavať, a nemohol dostaviť.“ (L 14,27-30)

Dovoliť Bohu, aby vstúpil... čo to znamená? V prvom rade si musím vyvoliť to, že sa budem vystavovať zjavovaniu Slova tým, že budem študovať Božie Slovo! Potom premýšľať nad tým, čo som prečítal. Nekončí to tým, že odložím Bibliu. Vtedy to len začína. Musíme sa modliť o múdrosť a Ducha, ktorý nám zjaví pravé poznanie Boha – to znamená, že to, čo čítame, sa pretaví do skutočných dôsledkov nášho života!

Lebo pravda, ktorá sa nežije, je teóriou, nie pravdou!

Jeden príbeh hovorí o obchodníkovi ešte z doby pred vynájdením telefónu. Vlastnil veľkú fabriku. Vycestoval do zahraničia a bol preč dlhý čas, ale fabriku viedol prostredníctvom listov, ktoré domov posielal. Po štyroch rokoch sa vrátil domov. Keď prišiel do fabriky, videl, že viacero okien je rozbitých. Keď vošiel dnu, videl asistentku, ako sedí s nohami vyloženými na stole a pletie si ponožky. Väčšina strojov bola ticho. Vedúci zmeny sedí a fajčí, zamestnanci hrajú karty. Obchodník pristúpil k vedúcemu zmeny a povedal: „Nedostali ste moje listy?“ Vedúci odpovedá: „Áno, a každý z tvojich listov sme si veľmi vážili. Tvoje listy sme študovali na skupinkách. Na niektorých stretnutiach sme tvoje listy čítali nahlas a niektorí zamestnanci vedia časť listov naspamäť.“

Obchodník sa pozrel vedúcemu do očí a povedal: „A čo ste urobili s tým, čo som vám napísal?“

„Urobili?“ hovorí vedúci spýtavo. „Urobili? Čo tým myslíš...?“

Muži si listy vážili. Študovali ich, rozprávali sa a diskutovali o nich a niektorí sa naučili časti listov naspamäť. Boli zajedno v tom, čo je zmyslom listov vlastníka fabriky, ale podľa odporúčaní a príkazov nekonali. To pripomína moderné kresťanstvo, kde sa tak zamestnávame učením, vyznaním, dotkrínami (samozrejme, že sú dôležité), že zabúdame na to, čo nám vlastne „šéf“ prikázal. Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. (Jk 1,22)

Viera má skutky, ale pamätaj si, že žiť podľa Ducha, nie je tvoje vlastné úsilie alebo odmena za to, že si nekonal skutky tela. Nie je to odmena, je to spôsob kráčania s Bohom. Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela.

Apoštolove slová o žití podľa Ducha nie sú príkazom, ale ponúknutím pomoci.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia

Curt Westman


Prečítané 694 krát

Zdieľajte: