"Kto pohŕda slovom, zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu." Prís 13,13

Ako kresťania máme v sebe Božieho Ducha. Našou zodpovednosťou je držať hriech mimo našich životov, aby v nás mohol Duch prinášať svoje ovocie. Postav svoj život na Biblii. Ako kresťania máme iba jedinú autoritu, jediný kompas: Slovo Božie. Abraham Lincoln v liste priateľovi povedal: „Veľmi prospešne sa zapájam do čítania Biblie. Všetko čo môžeš, zober z tejto Knihy na vedomie a vyváž svoju vieru. Budeš žiť a umrieš ako lepší človek.“ Začni svoj deň s touto Knihou; a ako sa deň blíži ku koncu, dovoľ Slovu, nech prehovorí nejakou múdrosťou k tvojej duši. Nech je pevným základom, na ktorom bude stáť tvoja nádej. Nech je Palicou Života, vďaka ktorej žije tvoj duch. Nech je Mečom Ducha, ktorý z tvojho života odrezáva zlo a pretvára ťa na Jeho obraz a podobu.“

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, Tvoje Slovo je pokrmom pre celé moje bytie. Chválim Tvoje sväté meno!

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 581 krát

Zdieľajte: