Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo?“ 1Kor 15:55

Smrť je v živote najdemokratickejšia skúsenosť, pretože sa jej zúčastníme všetci. Premýšľame nad ňou, ako keby mala postihnúť len druhých. Nechceme zostarnúť a nechceme zomrieť. Biblia nás učí, že smrť je ľudským a Božím nepriateľom. No tiež učí, že smrť, tento nepriateľ, bude raz a navždy porazená; a že v skutočnosti už bola porazená na kríži skrze vzkriesenie Ježiša Krista. Pre kresťana smrť prináša trvalú slobodu od zlého. Znamená tiež, že veriaci bude ako Ježiš. V láske budeme rovnakí ako Kristus. V tom, čo robíme tu, sa nachádza veľmi veľa z nášho vlastného ega, no jedného dňa budeme v Kristovi schopní dokonalej lásky. Aké to bude veľkolepé, keď sa dostaneme do neba!

Modlitba dňa

Ježiš, tvoje víťazstvo nad smrťou mi potešuje srdce a napĺňa ma nádejou.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 528 krát

Zdieľajte: