„Preto teraz požehnaj dom svojho služobníka“ (2Sam 7:29)

Mimo náboženského vplyvu je rodina najdôležitejšou jednotkou spoločnosti. Bolo by dobré, keby každá domácnosť bola kresťanská, no vieme, že to tak nie je. Rodina a domov nikdy nemôžu uplatniť svoj skutočný vplyv, pokiaľ ignorujú biblický štandard. Biblia vyzýva k disciplíne a uznaniu autority. Ak sa to deti nenaučia doma, vyjdú do spoločnosti bez správneho postoja k autorite a zákonu. Vždy sa nájdu výnimky, no vo väčšine prípadov platí, že dieťa je z veľkej časti také, ako ho vyformoval jeho domov. Jediný spôsob, ako zabezpečiť dobrý domov pre tvoje deti je postaviť nad nich Pána, a naplno ich vychovávať v Pánových veciach. Pred Bohom si zodpovedný za domov, ktorý im poskytneš.

Modlitba dňa

Otče, drž ma od akéhokoľvek slova alebo skutku, ktorý by bránil deťom, aby Ťa milovali.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 531 krát

Zdieľajte: