„Ale náš Pán Ježiš Kristus... ktorý si nás zamiloval... nech vám On sám potešuje srdcia...“ (2Tes 2:16,17)

Kristus je odpoveďou na zármutok. Keď Harry Lauder, známy škótsky komik, obdŕžal správu, že jeho syn bol vo Francúzsku zavraždený, povedal: „V časoch, ako sú tieto, sú len tri cesty, ktorými môže človek ísť: Môže si zúfať a zahorknúť. Môže sa usilovať utopiť svoj žiaľ v alkohole alebo skazenom živote. Alebo sa môže obrátiť k Bohu.“ Obráť sa vo svojom žiali k Bohu. Tisícky ľudí sa už obrátili, no ty možno ešte stále nesieš svoje bremená. Boh ťa prosí: „Na mňa uvaľ všetky svoje starosti, lebo ja sa o teba starám.“ (1Pt 5:7). Ty, ktorý prechádzaš údolím smrti, ktorý sa musíš rozlúčiť s tými, ktorých si miloval, ty, ktorý trpíš nedostatkom a zažívaš nešťastie, ktorý si nespravodlivo prenasledovaný pre spravodlivosť – vzchop sa, buď odvážny. Náš Pán je adekvátny aj pre zármutok.

Modlitba dňa

Ježiš, v zármutku odo mňa Tvoja útecha zoberie všetku horkosť a túžbu a dá mi odvahu čeliť bolesti srdca. Tvoja milosť ma utešuje a Tvoje plecia ma podopierajú. Ďakujem Ti, drahý Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 512 krát

Zdieľajte: