„O Tvojom mene budem rozprávať svojim bratom...“ (Ž 22:23)

V tvojom okolí, v tvojom vlastnom spoločenstve sú ľudia, ktorí potrebujú Kristovu oživujúcu moc. Poznáš ich po mene. Navrhujem ti, aby si si vytvoril zoznam a začal tým, že budeš tráviť čas v modlitbe za nich. Pros Boha, aby ti ukázal, ako im môžeš svedčiť a ako získať ich životy pre Krista. Ich životy sa môžu zmeniť vďaka správe, ktorú im poskytneš. Evanjelium, ktoré si prijal, by si mal podať ďalej. Ak pre teba niečo Kristus spravil, podeľ sa o to. Keď to robíš, preukazuješ milosť! Rovnako ako si sám dostal Božiu milosť skrze odpustenie hriechov a zasľúbenie večného života – aj ty máš preukazovať milosť! A keď preukazuješ milosť, nielenže získaš milosť, ale tiež nájdeš novú radosť!  

Modlitba dňa

Drahý Spasiteľ, ako zatváram pri modlitbe oči, daj mi vidieť tváre tých, ktorí Ťa potrebujú spoznať.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 463 krát

Zdieľajte: