Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!“ (Ž 51:12)

Bol si stvorený na Boží obraz a Jeho podobu. Bol si stvorený pre spoločenstvo s Bohom a tvoje srdce sa nikdy neuspokojí bez spojenia s Ním. Rovnako ako magnet priťahuje železo, našu hladnú dušu to ťahá k Bohu. Možno sa ti, rovnako ako tisícom ostatných, ktorí žijú v hriechu, zdá, že svet je lákavejší, a viac sa ti páči, no jedného dňa – a možno práve teraz, keď čítaš tieto slová – spoznáš, že niekde hlboko v tebe je niečo, čo pozlátka zeme neuspokoja. Potom spolu so žalmistom Dávidom, ktorý okúsil nežnosti hriechu a zistil, že mu nestačia, povieš: „Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem suchá a bez vody, vyprahnutá.“

Modlitba dňa

Bože, ako veľmi po Tebe túžim, no aj napriek Tomu sa mi srdce odkláňa od Tvojho vedenia. Rovnako ako Dávid túžim po čistom srdci.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 423 krát

Zdieľajte: