„Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho anjel pomenoval skôr, než sa počalo v živote.“ Lk 2,21

Dobrý Bože, aká bohatá a mocná je viera! Mení človeka na boha, pre ktorého nič nie je nemožné, ako hovorí Kristus: „Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!“ (Mk 9:23). Aj Žalm 82:6 hovorí: „Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho.“ Oprávnene Ho dnes voláme menom Ježiš, čo v preklade znamená „Spasiteľ“. Veď spasiteľom nazývame niekoho, kto pomáha, vyslobodzuje a zachraňuje; niekoho, kto je každému veľmi prospešný. Takého človeka označuje hebrejčina ako „Ježiš“ alebo „Jošua“. To povedal vo sne aj anjel Jozefovi: „Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov“ (Mt 1:21). Sám anjel mu vysvetlil, prečo sa volá Spasiteľ, Ježiš, totiž preto, že je spasením a požehnaním pre svoj ľud. Teraz sme počuli, ako sa to vierou stane: Kristus dáva viere všetky svoje spravodlivé práva a zákonne nároky, ktoré má nad hriechom, smrťou a zákonom, a robí tak vieru spravodlivou, slobodnou a spasenou. Tak ako obriezka znamená našu vieru, tak pomenovanie deťmi znamená, že dostávame meno a vierou sa stávame známymi Bohu. Lebo všetci tí, ktorí nepoznajú Boha, sú Bohu neznámi, ako hovorí Žalm 1:6: „Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.“ A Matúš 25:12: „Veru vám hovorím, nepoznám vás!“ Lebo čo je naše meno? Nepochybne, tak ako nám Kristus dáva všetko, čo má, dáva nám aj svoje meno. To po Ňom sa všetci voláme kresťanmi; po Ňom sa všetci nazývame Božími deťmi; po Ňom sa všetci voláme Ježiš; po Ňom nás všetkých nazýva spasiteľmi. A tak, ako sa volá On, nazýva aj nás, ako píše sv. Pavol: „Lebo v nádeji sme boli spasení“ (Rim 8:24); lebo ste Ježiš alebo spasitelia. Vedz, že to je dôvod, prečo hodnosť a česť kresťana nič neobmedzuje. Prekypujúce bohatstvo Jeho dobroty, ktorú na nás vylieva, spôsobuje, že sa naše srdcia stávajú slobodnými, radostnými, pokojnými a nie sú ustráchané, takže môžu ochotne a s radosťou dodržiavať zákon. Amen.

St. Louis ed., 11:293-295.

Luther


Prečítané 455 krát

Zdieľajte: