Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť. (Ž 107,1)

Čas od času sa stanú veci a udalosti, ktoré nás skutočne tešia, ale potom upadnú do zabudnutia. „Netrvalo to dlho,“ povedal muž o veciach, ktoré ho na chvíľu potešili. Áno, väčšina vecí tu na zemi je časovo ohraničená a pominuteľná. Veci sú preč, keď nám ich najviac treba. Radosti sveta majú často krátke trvanie.

Boh však takýto nie je. Jeho milosť trvá naveky. Máš výsadu prebývať v tejto milosti. Jeho milosť nepozná zmenu, aj keď okolnosti v živote a pocity sa menia. Je dôležité vedieť to, pretože diabol chce Božiu milosť zatemniť.

Chce ťa oklamať, aby ti ukradol pokoj v Kristovi a Jeho dokonanom diele. Robí to tak, že ti pripomína, že ešte stále si hriešnikom a pripomína ti všetky tvoje zlyhania a pády. Pripomína ti, že Boh nenávidí a odmieta hriech. Aj keď je pravda, čo hovorí, zneužíva ju, aby odviedol tvoj pohľad od samotnej Pravdy.

Keď ma diabol napadne spôsobom, že to vyzerá, akoby ma napadlo Božie slovo, vtedy je ľahko upadnúť do beznádeje. Lebo aj keď som zachránený a mám odpustenie hriechov, moja stará prirodzenosť nie je mŕtva. Staré srdce je plné hriechov a starostí, ktoré nesieme od Adamovho pádu. Je to viditeľné mnohými spôsobmi. V myšlienkach, pocitoch, túžbach, slovách a skutkoch. V neochote a povrchnosti voči Bohu a ľuďom. Nemáme chuť čítať si slovo a modliť sa. Máme hriešne myšlienky...

Vieme, že Božie slovo toto všetko odsudzuje. Zároveň bojujeme a chceme žiť život viery a zisťujeme, že sa nevieme od tohto všetkého oslobodiť. Ako teda veriť, že Boh prebýva v mojom srdci a že Božia milosť spočíva nad mojím životom?

V takomto čase a pri takých útokoch je dôležité oprieť sa o slová z Božieho písma, kde sa hovorí o zmluve milosti, ktorú s nami Boh uzavrel. O Božie slová (nie naše svedomie alebo pocity), ktoré hovoria o krvi, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. A v neposlednom rade je dôležité oprieť sa o to, čo Božie slovo hovorí o Božej milosti. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.

Boh určite potrestá a postupne napraví všetko, čo je v mojom živote zlé. Bude ma vychovávať, napomínať a formovať, aby som videl svoj hriech a aby som sa od neho oddelil.

Božie slovo aj zvestuje, že Božia milosť a milosrdenstvo zabezpečujú, že zároveň aj v tých najťažších časoch vlastním večnú milosť. Božia milosť trvá naveky. Božie slovo hovorí, že Boh sa hnevá na môjho nepriateľa – hriech – a ten nenávidím aj ja.

Boh sa hnevá na hriech, ale ja som v Kristovi slobodný od Božieho hnevu, od obvinení a súdu zákona. Mám večné odpustenie a som Božím dieťaťom a dedičom, lebo Jeho milosť trvá naveky.

Nech mám trochu milosti od Boha vidieť túto pravdu tak jasne, že budem aspoň trochu tušiť, aká obrovská je Božia dobrota a budem môcť žiť v istote, že Božia milosť trvá naveky. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.

Modlime sa: Udržuj ma v istote viery v evanjelium. Zachráň celú moju rodinu, mojich najbližších, najmilších, deti, vnúčatá. Zjav svoju dobrotu ľuďom, ktorých stretneme. Si dobrý, Tvoja milosť trvá naveky.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Curt Westman


Prečítané 488 krát

Zdieľajte: