„Lebo ak už krv kozlov a býkov... posväcuje k telesnej čistote:  o čo viac krv Krista... očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.“ Žid 9:13,14

Mať zlé svedomie je istý druh skúsenosti. Psychológovia ho môžu definovať ako komplex viny a môžu sa pokúšať logickým vysvetlením pocit viny odstrániť; no hneď ako Boží zákon tento pocit prebudí, žiadne vysvetlenie neumlčí neústupný hlas svedomia. Mnohí kriminálnici sa vydali do rúk súdnym predstaviteľom, pretože obviňovanie zo strany svedomia bolo horšie ako väzenská cela. Biblia učí, že Kristus svedomie očisťuje. Očistenie zlého svedomia a oslobodenie od neustálych obvinení je tiež istým druhom skúsenosti, no očista svedomia nie je to, čo ťa zachráni; zachráni ťa viera v Krista a čisté svedomie je len dôsledkom nápravy vzťahu s Bohom.

Modlitba dňa

Otče, stojím v bázni pred veľkosťou Tvojho odpustenia.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 482 krát

Zdieľajte: