„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!” Iz 6,8

Ak mám byť úprimný, myslím, že dôvod, prečo stále viac a viac kresťanov nehovorí o svojej viere, je, že im na tom vôbec nezáleží. Ich postoj je: „Pozri, my sme za vodou, to je tvoj problém.“

Ježiš raz povedal príbeh o pannách, z ktorých päť bolo múdrych a zvyšných päť pochabých. Tých päť rozumných malo vo svojich lampách olej, tie ostatné nie. Keď sa dopočuli o tom, že ženích prichádza, panny, ktoré nemali olej, ho pýtali od tých, čo ho mali. No reakcia rozumných panien bola: „Choďte si po vlastný.“ Inými slovami: „To nie je náš problém. My sme zabezpečené. Sme šťastné. Svoje problémy si vyriešte samé.“

Myslím, že mnoho ľudí v dnešnej cirkvi sa takto cíti. Nechcú sa ničím obťažovať. Je im to jedno. Počujú tak veľa o potrebe evanjelia a počúvajú kázne o tom, ako zvestovať evanjelium iným. Existuje mnoho programov, ktoré by mali mobilizovať zbory, aby sa nejako do evanjelizovania zapojili. No nič z tohto nie je užitočné, ak nám veriacim chýba jednoduchý základ: bremeno a podiel.

Známy britský kazateľ C. H. Spurgeon povedal: „Duch svätý pohne druhými tak, že najskôr pohne tebou. Ak vieš oddychovať bez toho, aby boli druhí zachránení, oni vedia oddychovať tiež; no keď myšlienka na ich zatratenie ťa ničí, tak veľmi skoro zistíš, že ani im to nie je jedno. Dúfam, že sa dostanete do takej fázy, že sa vám bude snívať o tom, ako ľudia okolo vás túžia po Kristovi. A začneme plakať: „Bože, daj mi niekoho, komu môžem svedčiť, lebo zomriem.“ A potom sa nájdu ľudia, ktorým budete svedčiť.”

Musí nám na tom záležať.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 488 krát

Zdieľajte: