„Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.“ Mt 3:15

Čo to znamená naplniť všetku spravodlivosť? Čo je všetka spravodlivosť? Toto je všetka spravodlivosť: považovať sa za nespravodlivého pred Bohom a úprimne uznať, že nikto nemôže obstáť pred Jeho súdom, ale každý sa musí pred Ním skloniť. Nezáleží na tom, aký bol svätý, musí uznať, že je hriešnik – tak ako Dávid –, hoci bol mužom podľa Božej vôle, túžil, aby ho Boh nepostavil pred súd, lebo ani on, ani nikto z ľudí by neobstál (Ž 143:2). Toto potom znamená naplniť všetku spravodlivosť: byť dobrý, keď nechceš byť dobrý. To znamená vyznať, že si hriešnik, nie ľpieť na svojej dobrote. To je potom dvojnásobná spravodlivosť: človek je spravodlivý z viery v Krista a nepredstiera zásluhy o spravodlivosť, jeho zásluhy sú len odpad a hriech. Veď takí sme od prirodzenosti, hriech sa drží nášho tela, kým sa neobráti na prach. Podobne je aj dvojnásobná nespravodlivosť: Niekto je gauner od narodenia, ale nechce ním byť, ukazuje peknú fasádu a nič za ňou nie je – je gauner od narodenia, a navyše to nechce priznať. Títo dvaja, Kristus a Ján, sú pred Bohom spravodliví; a svoju dobrotu preukazujú aj skrze pokoru. Preto naplnia všetku spravodlivosť zo srdca skrze vieru aj vonkajším prejavom, ktorý je svedectvom pravej vnútornej viery. V súlade s tým by sme aj my mali zostávať pokorní, nebyť sebaistí, ale neustále kráčať v bázni a pokore. Ján tu netvrdí nič iné: Preč, myslí si, preč s mojou spravodlivosťou; prichádza lepší ako ja. On sa pred Kristom nevyťahuje. Takto napĺňa všetku spravodlivosť. Pre prirodzenosť je však nepochopiteľné, že človek môže byť dobrý, no zároveň sa sám považuje aj vyhlasuje za hriešnika a nechá sa karhať ako hriešnik. Je to vznešená cnosť mať veľa milosti, zatiaľ čo konáš tak, ako by bolo mnoho hriechu; mať múdrosť Ducha, zatiaľ čo sa správaš prosto a jednoducho. Ak to tak robíš, staneš sa slobodným od spoliehania sa na seba a nadutosti.

Preto sa aj Kristus správal ako ostatní ľudia, nechal sa pokrstiť a vravel: „Nech je to tak. Tak sa má naplniť všetka spravodlivosť,“ akoby chcel povedať: „Takto má celý svet vedieť, že sme dobré deti.“ Nechcel navonok otvorene ukázať, kým je, kým Ho Otec neoslávi.

St. Louis ed., 11:2139-2140.

Luther


Prečítané 474 krát

Zdieľajte: