„Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ Mt 3:16-17

Čo toto Otcovo slovo znamená? Pozri a počúvaj! Učí nás poznať Krista. Od tohto poznania úplne závisí naše spasenie, ako učí Izaiáš, Pavol i Peter. Ako nás učí toto slovo poznať Ho? Učí nás, že je Božím Synom a robí radosť Bohu, svojmu Otcovi. Týmito slovami Boh rozosmieva a potešuje srdcia celého sveta a napĺňa celé stvorenstvo pravou Božskou sladkosťou a útechou. Ako to? Nuž, keď viem a som presvedčený, že človek Kristus je Božím Synom a robí radosť Otcovi –  tým si musím byť istý, veď to hovorí z nebies sám Boží majestát, a ten nemôže klamať –, potom som si tiež istý, že všetko, čo tento Človek hovorí a koná, sú slová a skutky milovaného Syna, ktoré musia Bohu robiť obrovskú radosť. Toto si dobre uvedomujem a chápem. Preto odteraz, keď budem počuť, že Kristus niečo hovorí, alebo budem vidieť, že niečo robí, čo vraví alebo koná pre moje dobro – to On robí stále, ako povedal, že všetko znáša pre moje dobro; že On prišiel slúžiť, nie si dať slúžiť (Mt 20:2; Lk 22:27) –, potom musím mať na pamäti, že také slová, činy a utrpenie Krista – konané pre moje dobro, ako vraví On – musia Boha dokonale tešiť. A ako by sa Boh mohol viac rozliať, alebo ako by sa mohol rozdať ešte sladšie a s väčšou láskou než tak, že povie, že Ho úplne teší to, že Jeho Syn Kristus hovorí ku mne takým milým spôsobom, že má na mysli bezvýhradne mňa, že On pre mňa trpí, zomiera a  všetko koná s obrovskou láskou. Nemyslíte si, že ak by ľudské srdce správne vnímalo, aké potešenie má Boh z Krista, keď nám takto slúži, muselo by sa rozprsknúť na stotisíc kúskov? Lebo ak by srdce cítilo toto potešenie, videlo by do hlbín srdca Boha Otca, teda do bezodnej večnej Božej dobroty a lásky, ktorú k nám prechováva a ktorú k nám prechovával od večnosti... Neuvedomujeme si, aká nevýslovne úžasná láska a potešenie sú v Ňom. Inak by sme bez pochyby videli, že nebo a zem sú plné ohňa Božej lásky, plné života a spravodlivosti, plné úcty a chvály, kým peklo s jeho ohňom, so smrťou a hriechom, nie je nič, len nejaký náter... Vidíme, že Boh týmito slovami priťahuje Krista k sebe a seba ku Kristovi; tým, že vyhlasuje, že Ho teší všetko, čo Kristus robí. Súčasne, tými istými slovami, vylieva Seba a Krista vo svojom milovanom Synovi na nás, vlieva sa do nás a nás do Neho, vťahuje nás do seba, takže sa stáva úplne ľudským, zatiaľ čo my úplne Božími. Ako? Takto: Pretože Boh hovorí, že Ho teší všetko, čím Kristus je a čo koná, tieto slová ťa vedú k tomu, aby si videl Božie zaľúbenie a celé Jeho srdce v Kristu, vo všetkých Jeho slovách a činoch; vedú ťa tiež k tomu, aby si videl Krista v srdci a potešení Boha. A oboje je jedno v druhom najhlbšie a najvznešenejšie. Ani jedno z nich ťa nemôže zradiť, pretože Boh nemôže klamať. Navyše, keďže Kristus – Dieťa, ktoré miluje a robí Mu radosť, zahŕňané takou priazňou v Božom srdci – je tvoj so všetkými Jeho slovami a skutkami, ktorými ti slúži, ako sám hovorí, ty si istotne tiež v rovnakej priazni a rovnako hlboko v Božom srdci ako Kristus, a Božie potešenie a srdce je rovnako hlboko v tebe, ako je v Kristu. Takto ty a Boh spolu so svojím milovaným Synom sú dokonale v tebe, kým ty si dokonale v Ňom, takže všetko je jedno: Boh, Kristus a ty.

St. Louis ed., 11:2142-2144.

Luther


Prečítané 501 krát

Zdieľajte: