„Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ Jn 1:29

Toto je nádherné a slávne Jánove svedectvo, ktoré sa týka novej Kristovej vlády a Kristovho kráľovstva a toho, ako má začať. A sú to jednoduché, jasné slová, Ján nimi jasne vyjadruje, ako majú ľudia zmýšľať o Kristovi. Sú to mocné slová. V Jn 1:17 hovorí: „zákon bol daný skrze Mojžiša.“ To nie je chvála Mojžiša. Ale skôr dosť silný útok voči nemu, akoby vravel: „Vy, židia, zabíjate rok čo rok veľkonočného baránka, ako vám Mojžiš prikázal. Navyše, každý deň zabíjate ďalších dvoch baránkov, jedného obetujete a spaľujete ráno a druhého večer. Iste, sú to baránky. Ale vy židia robíte okolo nich toľko kriku, vychvaľujete tieto obety až natoľko, že náš Pán Boh je v porovnaní s ich svätosťou nič –zatieňujú a znevažujú Ho.“ To je dôvod, prečo treba porovnať skutočného Baránka a Mojžišovho baránka – baránka, ktorého nariadil židom zabiť a zjesť Mojžišov zákon, baránka, čo si človek vezme od pastiera. Ale toto je Boží Baránok, úplne odlišný Baránok. Lebo On bol ustanovený, aby na svojom chrbte niesol hriechy celého sveta. „V porovnaní s Ním sú všetky baránky, ktoré každoročne zabijete, pripravíte a zjete v chráme, ničím. Veľkonočný baránok v zákone bol peknou detskou hrou či výchovným prostriedkom a bol nariadený preto, aby vám pripomínal tohto skutočného Božieho Baránka. Ale vy si to vysvetľujete tak, akoby mal baránok odstrániť váš hriech, keď ho zabijú a obetujú. Ale to si nesmiete myslieť: vaše baránky to nemôžu dosiahnuť. Len tento Boží Baránok to dokáže.“ Tie baránky zo zákona mali byť len hračkami pre ľudí, aby im pripomínali skutočného veľkonočného Baránka, ktorý má byť jedného dňa obetovaný. Ale oni tým všetkým pohrdli a mysleli si, že stačí na Veľkú noc zabiť baránka (Ex 12). To preto Ján postavil vedľa seba Mojžišovho baránka a Krista, skutočného Baránka. Lebo zákon nemal siahať ďalej ako po Krista. Myslel tým: „Vášho baránka ste vzali od človeka, ako to Mojžiš prikázal v Božom zákone. Ale toto je Boží Baránok, a veľkonočným Baránkom je Baránok nášho Pána Boha, nie ľudský baránok pochádzajúci z barana, ako bol Mojžišov baránok od pastierov alebo človeka.“ Akoby vravel: „Toto je pravý Baránok, ktorý odstraňuje hriech človeka. Iste, tými doterajšími baránkami ste počas Veľkej Noci očakávali odpustenie hriechov, ale nedosiahli ste ho. Odpustenie nájdete v tomto Baránkovi, narodenom z panny. Nie je to bežný baránok alebo baran, ako tie v zákone, ale jednako je Baránok. Lebo Boh tak nariadil, že On má byť Baránok, ktorý bude zabitý a „pripravený“ na kríži pre naše hriechy. Inak bol človekom ako každý iný, ale Boh z Neho spravil Baránka, ktorý má niesť hriech celého sveta.“ Je to úžasne potešujúca stať o Kristu, našom Spasiteľovi. Nemôžeme ju obsiahnuť našimi slovami ani myšlienkami. Ale v budúcom živote sa budeme naveky radovať a tešiť z toho, že Boží Syn sa tak hlboko ponižuje a berie na svoj chrbát môj hriech – v skutočnosti nie len môj, ale aj hriechy celého sveta, spáchané od Adama až po úplne posledného človeka – tento hriech On ochotne prehlasuje za svoj vlastný a chce zaň trpieť a zomrieť preň, aby som ja bol bez hriechu a obdŕžal večný život a spasenie.

St. Louis ed., 7:1716-1718.

Luther


Prečítané 352 krát

Zdieľajte: