„Ujal sa ho však Barnabáš a uvedúc ho k apoštolom, rozpovedal im, ako na ceste videl Pána a že hovoril s Ním, aj ako neohrozene kázal v Damasku v mene Ježišovom.“ Sk 9,27

Keď som na strednej škole odovzdal svoj život Ježišovi, nepoznal som žiadnych kresťanov, a tak som pokračoval v stretávaní sa s mojimi starými priateľmi. Raz však za mnou prišiel jeden chlapec menom Mark a povedal mi: „Videl som ťa na tom evanjelizačnom stretnutí, ako si išiel dopredu urobiť rozhodnutie. Zoberiem ťa do zboru.“

„Nechcem ísť veľmi do zboru,“ povedal som.

No Mark sa nevzdal a v zbore ma zobral pod svoje krídla. Predstavil ma svojim rodičom, ktorí boli tiež kresťania a pomohli mi s porozumením a štúdiom Biblie. Presne takého človeka som potreboval.

To je to, čo potrebujeme robiť s novými kresťanmi, lebo najväčším nebezpečím pre nich je, že sa hneď po svojom rozhodnutí vrátia do starých koľají. Potrebujú brata alebo sestru v Kristu.

Saul mal takého niekoho menom Barnabáš. Keď sa Saul po stretnutí s Ježišom na ceste do Damasku vrátil do Jeruzalema, učeníci nechceli veriť, že uveril v Ježiša. No v Skutkoch Apoštolov v kapitole 9 čítame: „Ujal sa ho však Barnabáš a uvedúc ho k apoštolom, rozpovedal im, ako na ceste videl Pána a že hovoril s Ním, aj ako neohrozene kázal v Damasku v mene Ježišovom.“ (verš 27) Prišiel Barnabáš, aby Saulov príbeh mohol pokračovať.

Každý by chcel byť ako apoštol Pavol, no kto túži byť Barnabášom? Pán Boh má vo svojom príbehu miesto pre každého z nás.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 542 krát

Zdieľajte: