„Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.“ Iz 9:3

Tretím dôvodom, prečo sa môžu kresťania radovať, je odstránenie „prútu poháňača“, teda zákona. Pavol hovorí: zákon je silou hriechu (Rim 3:20; 7:7). Ale hovorím o zákone chápanom duchovne, ktorý odhaľuje hriech. Lebo Pavol vraví: „skrze zákon prichádza poznanie hriechu“. Nemyslím zákon v telesnom zmysle, keď cez skutky vyrába pokrytcov. Lebo tí, ktorí nepočujú zákon v duchovnom zmysle, nepociťujú palicu na svojom chrbte, teda hriech. Iste, majú na chrbte palicu, ale nemá žiadnu tiaž, teda majú hriech, ale necítia ho, ani o ňom neuvažujú. Podobne majú aj bremeno, teda smrť, ale to nemá jarmo, ktorým by ich zaťažilo; lebo nevnímajú, ako si ich smrť podmanila a ako nad nimi vládne. To isté platí pre zákon: Je pri nich prút, ale oni nepočujú hlas poháňača, prút a poháňač teda nie je to isté, tak ako palica a jej ťarcha na chrbte nie je to isté a ani jarmo a bremeno nie je to isté. Lebo my všetci sme podrobení smrti, hriechu a zákonu, ale nie všetci pociťujeme pred svojou poslednou hodinkou bodanie a víťazstvo, teda silu a nadvládu smrti, hriechu a zákona nad nami. Podobne je prútom zákon a poháňačom moc a vláda zákona. Lebo ak by nebol žiaden zákon, nebol by ani žiaden hriech. Ale keďže teraz zákon je, chceli by sme byť oslobodení od hriechu, no sme nemohúci. Lebo zákon tu je; poháňa, ženie, usvedčuje a premáha nás, núti nás uvedomiť si, že sme hriešnici; takto nás násilne stavia pod hriech. To je hlas poháňača, teda vláda a moc zákona nad nami, ktorý z nás robí služobníkov hriechu. Veď sa nazýva silou zákona, poháňačom alebo dozorcom, vymáhačom, pretože od nás neustále vyžaduje poslušnosť a jeho požiadavky a poháňanie nenechajú svedomie na pokoji. Keďže nevieme týmto požiadavkám vyhovieť, ani sa im podriadiť, zákon nás čoskoro doženie pod hriech a odsúdi nás slúžiť hriechu. No hriech nás rýchlo odovzdá smrti. Tak ležíme ako zajatí sluhovia pod smrťou, hriechom a zákonom, teda pod jarmom bremena, pod palicou na chrbte, pod prútom poháňača. Vidíme, že Izaiáš použil slovník pohoniča oslov alebo iného krutého tyrana; lebo spomína bremeno, palicu a pohoniča vo vzťahu k tomu úbohému zvieraťu... Ale ako je zákon zrušený? Hriech a smrť, ako sme povedali, stratili svoju moc a zákonný nárok na nás, takže im už viac nie sme podrobení; a nakoniec musia umĺknuť. Ale zákon je zlomený v tom, že nás už viac nepoháňa. A my sa stávame slobodnými od jeho požiadaviek a poháňania tým, že bol naplnený skrze Krista, nášho Pána. A teraz žijeme a z Ducha ochotne konáme všetko, čo od nás zákon chcel vyžadovať a vymôcť. To preto už viac nepotrebujeme žiaden zákon. A keďže jeho poháňanie a požadovanie pominulo, všetka jeho moc, zákonné nároky aj súdny spor sú minulosťou. Teraz žijeme ako takí, ktorí nemajú žiaden zákon, presne tak ako bez zákona a poháňania žije, je a pije zdravý muž – na to žiadny zákon nepotrebuje.

St. Louis ed., 11:1987-1989.

Luther


Prečítané 670 krát

Zdieľajte: