Ale Zachej povedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne.“ (Lk 19:8)

Zdá sa mi, že dnes existujú ľudia, ktorí tvrdia, že sú kresťania, ale ich životy o tom nesvedčia. Nevravím, že ja som ten, kto má právo určovať, kto je a kto nie je spasený. Mnohokrát som však už povedal, že keď sa dostaneme do neba, čakajú nás tri prekvapenia:  Veľa ľudí, o ktorých sme si mysleli, že tam budú, sa tam nedostanú, a mnoho ľudí, o ktorých by sme si nikdy nepomysleli, že by boli, sa tam dostanú, a my tam budeme tiež.

Samozrejme, že to hovorievam s istou dávkou humoru, no verím, že v nebi nás čakajú prekvapenia.

Keď už spomínam, čomu verím, tak rovnako verím aj tomu, že ak si skutočne kresťan, v tvojom živote sa nájde dôkaz, ktorý to potvrdí. Sú ľudia, ktorí vravia: „Som kresťan. Som spasený. Verím v Ježiša.“ Zatiaľčo si vo svete užívajú párty a opíjanie sa s najlepšími alebo najhoršími spomedzi nich. Ošklbávajú ľudí o peniaze. Kradnú. Klamú. A my sa na nich pozrieme a povieme: „Čo na tomto obraze nesedí?“

Ak si skutočne kresťan, mali by tu byť dôkazy, ktoré to doložia. Napríklad, keď Zachej prišiel k viere, nebol čestným mužom. Obohacoval sa na úkor ľudí. Čo však urobil po svojom obrátení? Urobil reštitúciu a vrátil späť, čo iným nespravodlivo zobral, dokonca aj s úrokmi.

Mnoho ľudí sa považuje za kresťanov, no nikdy sa ani nepokúsili napraviť škody, vykonať reštitúciu či dokonca poskytnúť dôkaz pozorujúcemu svetu, že v nich skutočne žije Kristus.

Môžu ľudia pri pohľade na teba povedať: „Vidím v tebe niečo, čo mi vraví, že si Ježišov nasledovník?“ Máš vo svojom živote taký dôkaz?

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 647 krát

Zdieľajte: