Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? (Iz 55,2)

Boh sa človeka pýta, prečo používa peniaze na to, čo zo skúsenosti vie, že nepomáha a nenasýti? Vytvára len prázdnotu a bezmocnosť, pretože to odvádza pozornosť od blízkeho spoločenstva so Stvoriteľom.

Hodnoty, ktorým človek pripisuje veľkú váhu, nedávajú potravu duši a neuspokojujú duchovný hlad človeka.

Mnohí ľudia a tiež kresťania dávajú kopec peňazí na takzvané kresťanské projekty, ktoré nikomu neprinášajú jedlo... Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom...? pýta sa Pán skrze proroka Izaiáša. Táto otázka patrí aj nám. Ako používame naše peniaze, čas a sily?

Radosti tohto sveta stoja naozaj veľa. A ty za ne platíš. Nejde len o to, že veľa platíš, ale ide tiež o to, že nakoniec zisťuješ, že vôbec nezasýtili vnútorné potreby tvojej duše.

Diablove produkty majú vždy falošný opis tovaru, ktorý skrýva pravdu o smrteľnom jede hriechu. Produkt, ktorý nikdy neprináša to, čo sľubuje. Napriek tomu používame čas, silu a peniaze na to, aby sme si ho opäť kúpili. Ten nás podvedie a zaslepí.

Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. (2Kor 4,3-4)

Tak prečo míňať peniaze na to, čo nie je chlebom, aj keď to na sebe nápis „chlieb“ má. Prečo sa človek nechá opäť a opäť oklamať? Prečo nás tak ľahko ovplyvní masa ľudí, ktorá vo svojom egocentrizme riadi tento hriešny svet?

Musíme pamätať, že tento svet je zlý a vždy v protiklade Bohu. Prečo teda míňame svoje peniaze takto? Či sme zaslepení, že už nevidíme jasne? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! (Iz 55,2)

Je dôležité, aby si nielen kúpil ten chlieb, ktorý sa ti bez peňazí ponúka, ale aby si z neho aj jedol – z chleba života.

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. (Iz 55,3)

Pozvanie v Izaiášovi nikto nemôže odmietnuť. Nikto nemôže povedať: „Ja nemôžem prísť.“ Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! (Iz 55,1-2)

Môžeš prísť a nakupovať taký, aký si. Lebo Niekto už raz všetko zaplatil, aby si mohol dostať život nezaslúžene. Ale to, že všetko je zaplatené, neznamená, že už nemáš žiadnu zodpovednosť.

Keď Boh dáva úžasnú ponuku, v ktorej každý, kto je smädný, môže prísť a piť živú vodu, bolo by tragické, keby to aj tak nebolo tvoje, lebo si ľahostajný a neprídeš. Veď keď Boh hovorí: „Čujte ma pozorne...“ hovorí o tvojej zodpovednosti. Hovorí o tvojich prioritách.

Si v sobotu večer tak dlho hore, že prespíš väčšinu nedele? Si v Pánov deň súčasťou mnohých zbytočných vecí a nepotrebne zabíjaš čas? Ide veľa z tvojho času na svetské reči alebo čítanie, ktoré nebuduje? Prečo dávaš peniaze na to, čo nie je chlebom? Žiješ v tme individualizmu a sebectva? Prečo nenačúvať Bohu?

Ak cítiš, že sa ti nechce čítať Slovo, povedz to Bohu. Modli sa nech vytvorí smäd v tvojom vnútri, ktorý ťa privedie k Nemu, aby si pil. Pamätaj, že k Biblii sa dá postaviť dvoma spôsobmi: buď sa naješ tak, až si hladný, alebo neješ až si z toho sýty.

Čo si zvolíš?

Nemíňaj svoje peniaze, čas a silu na to, čo nenasýti. Obráť svoje srdce k Bohu!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Curt Westman


Prečítané 909 krát

Zdieľajte: