„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33)

V živote môžeš hľadať veľa vecí, pre ktoré by si mohol žiť. Môžeš žiť pre veľa vecí. Môžeš žiť pre svoj fyzický vzhľad. Môžeš žiť pre úspešnú kariéru. Môžeš žiť pre zábavu. Ježiš však vraví: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33)

Týmito slovami nám Ježiš odhalil tajomstvo bezstarostného života: Namiesto starostí daj na prvé miesto Boha a Jeho vôľu. Spomedzi početných možností daj na prvé miesto Boha.

Zoberme si najpríklad tvoju kariéru. Je voľba tvojho zamestnania, tvoje pracovné zameranie skutočne na Božiu slávu? Hľadáš v tom, čo robíš, v prvom rade Jeho?

Mohol by si povedať: „Greg, ty si pastor. Pre teba je jednoduché hľadať najprv Boha. Ja pracujem v reálnom svete, s reálnymi ľuďmi.“

Rozumiem. Tvojím cieľom by však malo byť: uctiť si Boha vo všetkom, čo robíš. Musíš sa sám seba opýtať: „Čo je mojím cieľom, keď robím toto?“ Ak je tvojím cieľom za každú cenu zarobiť peniaze, stanovil si si nesprávny cieľ. Tvojím cieľom by malo byť uctiť si Boha, pracovať čestne, mať osobnú integritu a dobré svedectvo na pracovisku.

Na konci dňa chceš mať dobré meno a reputáciu. Príslovia 22:1 vravia: „Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato.“

Hľadaj najprv kráľovstvo Božie. Ak chceš život bez starostí, úzkostí a strachu, tak umiestni Božie kráľovstvo pred všetko ostatné. Najprv hľadaj Jeho, On sa už o teba postará.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 776 krát

Zdieľajte: