„Človek sa rodí pre trápenie, ako iskry vzlietajú vozvýš.“ (Job 5:7)

V mesiacoch, ktoré nasledovali po 11. septembri roku 2001, viac ako 400 000 Newyorčanov trpelo posttraumatickou stresovou poruchou alebo depresiou. Po tom hrôzostrašnom dni dramaticky vzrástol počet užívateľov legálnych aj nelegálnych drog a alkoholu. Dôvod je ten, že ľudia sa báli. Ich strach bol opodstatnený.

Apoštol Ján nám v 14. kapitole svojho evanjelia hovorí o čase, keď sa báli učeníci. Ježiš im povedal šokujúcu správu. Povedal im niečo, čo prevrátilo ich dobre známy svet hore nohami.

Potom pokračoval, aby upokojil ich ustarostené srdcia: „Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! (Jn 14:1) Nepovedal: „Uvažujte nad svojimi problémami.“ Skôr povedal: „Nebojte sa.“

Život je plný problémov. Zdá sa, akoby po vyriešení jedného problému sa objavia ďalšie tri. Ako Job 5:7 hovorí: „Človek sa rodí pre trápenie, ako iskry vzlietajú vozvýš.“ Od momentu, keď sme prišli na svet, je tu mnoho druhov problémov.

Zatiaľčo je veľa dôvodov na to, aby sme sa báli, je tu jeden väčší, aby sme sa nebáli: Poznáme Ježiša. On svojim učeníkom povedal: „Verte v Boha a verte vo mňa“ (Jn 14:1). Inými slovami: „Nedoviedol som vás tak ďaleko, aby som vás teraz opustil. Viem, čo robím. Ver mi.“

V našom živote sú obdobia, keď sa nám dejú veci, ktorým jednoducho nerozumieme. Keď Boha v niečom nedokážem pochopiť, vždy sa snažím vrátiť k tomu, čomu už rozumiem: Rozumiem tomu, že Boh ma miluje. Rozumiem tomu, že na mňa dáva pozor a že chce pre mňa to najlepšie. A rozumiem aj tomu, že bez ohľadu na to, čo sa stane, On ma cez to prevedie.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 666 krát

Zdieľajte: