„Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia  získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy,“ (2Kor 4:17)

Hlboko v nás je pocit, že život je niečo oveľa viac, a to nás poháňa vpred. Nezáleží na tom, aké boli tvoje predchádzajúce skúsenosti. Bez ohľadu na to, aké úžasné boli, boli len letmým pohľadom na to, čo je stále pred nami. Naozaj sa ti cnie za miestom, na ktorom si ešte nebol, a tým miestom je nebo. Bol si tak stvorený.

Biblia vraví, že Boh vložil do našich sŕdc večnosť (pozri Kaz 3:11). Jednoducho to znamená, že vo svojom vnútri máme pocit, že život je niečo oveľa viac. Vďaka tomu napredujeme.

Je to akoby druh sťahovavého inštinktu, ktorý vidíme v zvieracej ríši. Podobne ako si losos razí svoju cestu proti prúdu s toľkým odhodlaním. Vidíme to napríklad pri lastovičkách, ktoré sa každý rok vracajú z teplých krajín na miesta, ktoré opustili. Sťahovavý inštinkt ich ťahá naspäť domov.

Rovnako je to s nami. Túžime sa však vrátiť na miesto, ktoré sme ešte nevideli. Cnie sa nám za nebom. Až do toho dňa nás v tomto živote nič úplne neuspokojí. Bez ohľadu na to, čo sa nám na tejto zemi stane, v porovnaní s touto veľkou nádejou to vybledne.

Apoštol Pavol napísal: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia  získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné“ (2Kor 4:17-18).

Toto je nádej kresťanov - nádej miesta, ktoré sa volá nebo. Pred nami je lepší svet. Je niečo oveľa väčšie v porovnaní s tým, čo zažívame teraz.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 646 krát

Zdieľajte: