„Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali...“ (Lk 23:33)

Jednou z irónií ľudskej prirodzenosti je, že často odmietame to najlepšie a prijímame to najhoršie. Prečo chcel dav prepustiť Barabbáša a ukrižovať Krista? Odpoveď nájdeme vo výroku z Písma: „Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?“ (Jer 17:9) Ježiš je dnes rovnako Boží a rovnako živý ako v deň svojho ukrižovania. Napriek tomu Ho dnes milióny ľudí odmietajú. Jeho dobrota je stále pokarhaním našej zloby, Jeho čistota odhaľuje našu nečistotu, Jeho bezhriešnosť ukazuje na našu hriešnosť. Kým Mu nedovolíme zničiť všetko zlo v nás, zlo v nás sa bude snažiť zničiť Ježiša. Toto je konflikt celého ľudstva.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, vždy keď premýšľam nad Tvojím utrpením na kríži, moje srdce je nanovo pokorené rozmerom Tvojej lásky k všetkým ľuďom.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 622 krát

Zdieľajte: