„Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa;  keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli.“ (Iz 43:2)

Pred mnohými rokmi robila moja žena steak. Ako vždy ho hodila na panvicu a potom odišla robiť niečo iné. Raz však na steak úplne zabudla. Neskôr vraví: „Niečo tu horí. Čo je to za zápach?“

Dajme tomu, že steak bol dobre prepečený.

Som rád, že keď ako veriaci prechádzame ťažkými skúškami, Boh sa nenechá rozptýliť, nezabudne na nás a len tak nás v tom nenechá.

V Žalme 23 Dávid napísal: „Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou“ (v. 4).

V čase núdze si musíme pamätať, že máme svoje problémy zložiť na Pána, odovzdať ich Jemu.

Biblia hovorí, že keď ľudia frflali a sťažovali sa na Mojžiša, on volal na Boha. Keď Hezekiah dostal zastrašujúci list od kráľa, ktorý sa mu vyhrážal, že ho zničí, otvoril ho pred Bohom. Keď Mária a Marta videli, že ich milovaný brat Lazár je chorý, poslali odkaz Ježišovi.

Ak sa ti do cesty pripletú problémy, zhoď ich na Pána. Predostri ich pred Neho. Volaj na Neho. Ako hovorí Písmo: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ (1Pt 5:7)

Väčšina z nás by sa, takpovediac, vyhla temným údoliam života. Niektoré lekcie sa ale môžeme naučiť iba tam.

Boh nesľubuje, že nás ochráni od všetkých problémov. Sľubuje nám však, že s nami bude uprostred nich. Je skvelé vedieť, že keď Pán necháva svoje deti prechádzať ťažkou skúškou, vždy dozerá jedným okom na nich a druhým na termostat.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 513 krát

Zdieľajte: