„A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.“ (Mt  4:8-11)

Tretím pokušením je svetská sláva a moc, ako to jasne odhaľujú diablove slová, keď Kristovi ukázal všetky kráľovstvá sveta a ponúkol Mu ich, ak ho bude uctievať. Sem patria tí, ktorí odpadli od viery pre slávu a moc, aby sa mali dobre, alebo tí, ktorí veria len potiaľ, kým trvá sláva a moc. Patria sem aj bludári, ktorí zakladajú sekty a podnecujú spodinu medzi kresťanmi ohľadom viery preto, aby sa stali váženými pred svetom a požívali úctu. Toto tretie pokúšanie môžeme dať na pravú stranu, ak sme prvé dali na ľavú: prvé bolo pokúšanie nešťastím, ktoré nás láka hnevať sa, byť netrpezlivý a nedôverovať. Tretie a posledné je pokúšanie šťastím, kde nás vábi pôžitok, úcta, radosť a všetko, čo sa ospevuje. Druhé pokušenie je svojou povahou úplne duchovné a láka rozum preč od viery cez náhodu a omyl. Lebo na tých, ktorých diabol nedokáže premôcť nedostatkom, núdzou a biedou, útočí prostredníctvom bohatstva, priazne, slávy, pôžitkov, moci a pod. Tak proti nám bojuje z oboch strán. V skutočnosti „obchádza“, ako hovorí sv. Peter (1Pt 5:8). To znamená, sa snaží zo všetkých síl, keď útočí chybami, slepotou a falošným pochopením Písma na tých, ktorých nepremohol utrpením alebo láskou, to je, prvým pokušením zľava alebo tretím pokušením vpravo. Ak zvíťazí druhým pokušením, napravo aj naľavo to bude zlé: Či trpíš biedu, alebo sa tešíš z blahobytu, či bojuješ, alebo si premožený, na ničom z toho nezáleží. Keďže trpezlivosť v nešťastí a vernosť v šťastí sú nanič, ak sa mýliš vo viere. Bludári často víťazia nad prvým a posledným pokušením. No diabol ďalej hrá, predstiera, že je porazený – hoci nie je – v prvom a poslednom pokušení tak dlho, až vyhrá v druhom pokušení. Lebo necháva tých, ktorí mu patria, trpezlivo trpieť nedostatkom a opovrhovaním sveta, ale nedovolí im to robiť z celého srdca vierou. Takže, všetky tri pokúšania sú veľmi ťažké, ale najťažšie je to druhé. Napáda samo učenie viery v Duchu, keďže je duchovné a o duchovných záležitostiach. Zvyšné dve útočia na vieru vonkajšími okolnosťami, napr. šťastím a nešťastím, láskou a utrpením a pod., ale aj tieto nás podrobne preveria. Veď je bolestivé neustále kráčať za nebom a stále trpieť núdzu a jesť kamene, keď nie je chlieb. No je bolestivé aj pohrdnúť priazňou, úctou a majetkom, priateľmi a spoločnosťou, a vzdať sa vecí, ktoré už človek získal. Ale viera toto všetko dokáže, ak je založená na Božom slove. Ak je silná viera, tieto veci sú ľahké.

St. Louis ed., 11:542-543.

Luther


Prečítané 1269 krát

Zdieľajte: