„… pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“ (Jn 14:19)

Pre osobné kresťanstvo je vzkriesenie najdôležitejšie. Posolstvo evanjelia obsahuje životne dôležitý vzťah medzi existenciou kresťanstva ako takou a jednotlivým veriacim. Švajčiarsky teológ Karl Barth povedal: „Chceš veriť v živého Krista? V Krista môžeme veriť len vtedy, ak veríme v Jeho fyzické vzkriesenie. To je obsah Novej zmluvy. Vždy máme slobodnú vôľu odmietnuť to, no nie zmeniť to ani predstierať, že Nová zmluva hovorí niečo iné. Správu môžeme prijať, alebo odmietnuť, ale nemôžeme ju zmeniť.“ Ak odmietame vzkriesenie, kresťanstvo ako systém právd padá. To, že Ježiš vstal z mŕtvych, je jedným z uholných kameňov našej viery.

Modlitba dňa

Pane, nech dnes žijem s neustálym vedomím, že Ty žiješ!

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1975 krát

Zdieľajte: