„… vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno.“ (Žid 13:15)

Ježiš vedel, že jeden zo skutočných testov prinášania ovocia Bohu je naša ochota spoločne prežívať vieru s ostatnými. Ak voči iným nemáme dostatok milosti, je to jeden z dôkazov, že sme Božiu milosť nikdy nezažili. Emerson musel práve čítať mierku ľudskej milosti, keď povedal: „To, kým si, hovorí tak hlasno, že nepočujem, čo vravíš.“ Satanovi je jedno, koľko teoretizuješ o kresťanstve alebo koľko vyznávaš, že poznáš Krista. Čomu sa energicky vzpiera, je spôsob, akým Krista žiješ.

Pred nejakým časom, sa istá pani vyjadrila: „Mám 65 rokov. Moje deti majú svoje rodiny, manžel je mŕtvy a ja som jednou z najosamelejších ľudí na celom svete.“ Niekto jej navrhol, aby sa pokúsila nájsť si spôsob prežívania svojej náboženskej viery a materiálnych vecí s ľuďmi v jej okolí. Po pár týždňoch povedala: „Som tá najšťastnejšia žena v meste. Našla som novú radosť a šťastie v spoločnej viere s ostatnými.“ To je presne to, čo Ježiš zasľúbil!

Modlitba dňa

Nie je väčšia radosť, Otče, ako sa deliť o Tvoju lásku. Pomôž mi ju prejaviť každému človeku, ktorého stretnem.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1456 krát

Zdieľajte: