„Keď Ho viedli, pochytili istého Šimona Kyrenejského, ktorý šiel z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.“ (Lk 23:26)

Pre mnohých je dnes kríž len ozdobným ornamentom či módnym doplnkom. Na predaj sú zlaté a strieborné krížiky zdobené perlami či diamantmi. No kríž, na ktorom zomrel Ježiš, nebol módnym doplnkom. Bol to neopracovaný drevený nástroj, ktorý vymysleli Rimania na týranie tých, ktorí na ňom umierali.

Biblia hovorí, že Židia vybrali Šimona Kyrenejského, aby niesol Ježišov kríž. Šimon bol návštevníkom Jeruzalema. Nevieme, prečo sa tam vtedy nachádzal. Možno prišiel sláviť Paschu a možno sa dozvedel o rušnej situácii v meste, tak sa šiel pozrieť, čo sa tam deje. Nech bol dôvod jeho návštevy akýkoľvek, Šimonovi sa dostalo obrovské privilégium v histórii ľudstva.

Aj my dnes máme toto privilégium. Ježiš povedal: „Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje.“ (Lk 9:23) Ježiš aj dnes hľadá ľudí ako Šimon, ktorí zodvihnú kríž a ponesú ho.

Niektorí vravia: „Mojím životným krížom sú moje deti. Ony sú krížom, ktorý musím niesť,“ alebo „Mojím krížom je moje postihnutie.“ Avšak kríž nie je niečo, čo nám spôsobuje problémy. Kríž je pre každého rovnaký. Ľudia, ktorí niesli kríž v 1. storočí v Jeruzaleme, kráčali v ústrety svojej smrti.

Čo teda Ježiš myslel slovami „nech berie svoj kríž deň po deň“? Vziať svoj kríž znamená povýšiť Božiu vôľu nad svoju. Znamená to nechať umrieť svoje ambície, plány, voľby či rozhodnutia. Vziať svoj kríž znamená milovať Boha viac než kohokoľvek a čokoľvek iné.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 680 krát

Zdieľajte: