„Dobre ste bežali! Kto vám zabránil naďalej poslúchať pravdu?“ (Gal 5:7)

Nemám rád nadnesené biografie, čo znejú ako nejaká reklama, keď opisujú príbeh človeka, ktorý nikdy nespravil žiadnu chybu. Oveľa radšej čítam biografie, ktoré hovoria o silných aj slabých stránkach, o rôznych úchylkách či nedokonalostiach danej osoby. Nedokážem sa stotožniť s dokonalou osobou, pretože sám nie som dokonalý.

Jednou z vecí, ktorú si na Biblii cením, je jej úprimnosť. Opisuje hrdinov i zbabelcov, všetkých. Obsahuje mnoho príbehov o ľuďoch, ktorí boli na začiatku duchovne silní a neskôr začali upadať. Mnoho biblických postáv malo obrovský potenciál, no potom padli a úplne vyhoreli.

Ako prvý mi napadá Saul, prvý izraelský kráľ. Zdalo sa, že má samé skvelé vlastnosti. Bol charizmatický, krásny, vysoký, bystrý. Istým spôsobom bol pokorný a nenamýšľal si o sebe priveľa. Čo je však najdôležitejšie, zostúpil naňho Boží Duch a pomazal ho za knieža.

Keď sa stal kráľom Izraela, všetko sa vyvíjalo dobre a pomerne rýchlo. No Saul prepadol pýche, paranoji a závisti. Úplne ho pohltili a jeho predčasný koniec prišiel na bojisku.

Saul si v podstate sám napísal epitaf, keď povedal: „Veru nerozumne som si počínal, náramne som poblúdil.“ (1Sam 26:21) Mal pravdu. Odhodil všetko vzácne, čo mal.

Ak chceš skončiť dobre, záleží len na jednom – na Tebe. Čo chceš robiť? Boh túži, aby každý dobehol do cieľa a splnil svoju misiu. Otázka teda znie: chceš to aj ty? Chceš prebehnúť cieľovou čiarou? Ak áno, dokážeš to. Ak nie, neprebehneš ňou. Je to len a len na Tebe.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 514 krát

Zdieľajte: