„Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9:13)

Keď Ježiš kráčal po tejto zemi, najväčšmi kritizoval pokrytcov a náboženských farizejov. Keď k nemu náboženskí vodcovia priviedli ženu, ktorú prichytili pri cudzoložstve,  povedali Mu: „Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty?“ (Jn 8:5)

Ježiš sa zohol a začal niečo písať do piesku. Nech napísal čokoľvek, očividne to bolo obsažné, pretože všetci postupne odišli, od najstarších až po najmladších. Ježiš sa potom obrátil k žene a povedal: „Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil?“ (verš 10)

„Nikto, Pane!“ odpovedala.

„Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.“ (verš 11)

Mohol jej povedať: „Nevieš, čo hovorí Biblia? Prečo prestupuješ Božie prikázania?“ No Ježiš ju nepoučoval. Zbavil sa všetkých náboženských pokrytcov a zaobchádzal s ňou s milosťou. Myslím, že Ježiš vedel, že si už uvedomila vážnosť svojho hriechu a bola ochotná ďalej nehrešiť. A tak jej odpustil. Znamená to, že Ježiš súhlasil s jej spôsobom života? Vôbec nie. Boh nám veľmi jasne dáva najavo, ako máme žiť podľa Jeho vôle.

Mám pocit, že trávime priveľa času bojkotovaním správania neveriacich namiesto toho, aby sme im priniesli skutočné riešenie problémov. Samozrejme, vždy je priestor na vyjadrenie nesúhlasu. Treba si však uvedomiť podstatnú vec, a to, že ľudia sú prázdni. Potrebujú počuť evanjelium Ježiša Krista. Investujme viac energie do zvestovania evanjelia, pretože podstatou je skutočnosť, že ľudia sú stratení. Potrebujú Krista, a my im tú dobrú správu potrebujeme priniesť.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 815 krát

Zdieľajte: