Keď sa cítiš premožený - 2. jún

„Počuj, ó Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu.“ Ž 61,2

Čelíš momentálne kríze? Možno si nevieš nájsť prácu. Možno nestíhaš splácať hypotéku. Možno máš problémy v manželstve, alebo tvoj syn či dcéra sú vzdialení od Boha. Možno máš chorobu, ktorá ti ohrozuje život. Alebo si úplne paralyzovaný strachom, keď pomyslíš na svoju neistú budúcnosť.

Keď čelíme kríze, radi si tvoríme záložný plán. A potom máme aj druhý záložný plán, ak ten prvý nevyjde. A ak sa nepodarí ani ten druhý záložný plán, je tu aj tretí. No niekedy nás Pán Boh vloží do takých okolností, kedy žiadne záložné plány nebudú fungovať. Nie sú žiadne záchranné siete. Neexistuje žiadna iná cesta ako len k Nemu.

V Skutkoch apoštolov v 12. kapitole vidíme, čomu čelila prvá cirkev. Veci vyzerali veľmi pochmúrne. Herodes zabil Jakuba a uväznil Petra. Keby ho Boh nezachránil, bola by to pre neho úplná katastrofa. Čo robili veriaci? Modlili sa.

V Liste Filipským v 4. kapitole sa píše: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (verše 6-7).

A Dávid napísal: „Počuj, ó Bože, moje kvílenie, pozoruj moju modlitbu. K Tebe volám od konca zeme v skľúčenosti srdca; vyveď ma na skalu, ktorá je pre mňa privysoká“ (Ž 61, 2-3).

Boh sľúbil, že nám dá pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, ale nie pokoj, vďaka ktorému pochopíme, čo sa deje. Ak sa cítiš premožený, modli sa.

https://www.harvest.org

Jeho načasovanie je dokonalé - 29. jún

„... aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ Rim 12:2

Boh má plán pre život každého kresťana. Každá okolnosť, každá zákruta osudu slúži pre tvoje dobro. Zapadá do celkového obrazu tvojho života. Jeho plánom je zdokonaliť ťa. Všetky veci slúžia na tvoje dobro a Jeho slávu. Ako mladá kresťanka chcela byť moja manželka Ruth misionárkou, rovnako ako jej otec a mama. No Boh mal pre jej život iný zámer. Zmenené okolnosti jej odhalili Božiu vôľu, a nakoniec bola šťastná na mieste, kde ju Boh umiestnil. Mnohí z nás prosia Boha, aby zmenil okolnosti tak, aby vyhovovali našim túžbam, namiesto toho aby sme prispôsobili svoju vôľu tej Jeho. Nenechaj, aby ťa okolnosti vyviedli z rovnováhy. Hľadaj radšej Božiu vôľu pre svoj život, zjavenú skrze tieto okolnosti.

Modlitba dňa

Ako často chcem predbehnúť Tvoje vedenie, Otče. Pomôž mi úplne Ti dôverovať a uvedomiť si, že uprostred všetkých udalostí, objasňuješ svoju vôľu pre môj život.

Billy Graham Evangelistic Association

Boh ťa stvoril - 26. jún

„Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.“ 1Jn 1:3

Boh ťa stvoril! Bol si utvorený na Jeho obraz! Bol si vytvorený podľa obrazu a podoby Stvoriteľa. Keď ťa Boh tvoril, mal s Tebou zámer. Ten základný zámer je, že chcel, aby si s Ním mal spoločenstvo. Ak človek nemá spoločenstvo s Bohom, je stratený, zmätený a dezorientovaný. Keďže nevie nájsť svoje miesto, má pocit, že nikam nepatrí. Existujú tisícky ľudí, ktorí priznávajú, že nie sú šťastní. Ekonomické zabezpečenie, oddych, potešenie a dobrá komunita, v ktorej žijú, im nepriniesli pokoj a radosť, ktoré očakávali. Dôvodom je, že človek bol stvorený na Boží obraz a nedokáže nájsť dokonalý oddych, radosť, šťastie a pokoj, kým nepríde späť k Bohu.

Modlitba dňa

Otče, pomôž mi dnes hovoriť druhým o spoločenstve, ktoré môžu zažiť aj oni. Tvoja láska mi v tom pomôže.

Billy Graham Evangelistic Association

Moc, ktorá mení život - 22. jún

„A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ Gal 2:20

Jedného dňa som sa rozhodol pre jednoduchý prejav viery – zobrať Ježiša Krista za slovo. Nemohol som k tomu prísť len skrze intelekt; to nedokáže nikto. To však neznamená, že zavrhujeme rozum. Boh nám daroval mysle a schopnosť rozmýšľať všade, kde je to vhodné, no konečný a rozhodujúci krok robíme vierou. Ja som k tomu prišiel skrze vieru. Funguje to, keď človek príde, kajá sa zo svojich hriechov a vierou prijme Krista? Môžem ti len povedať, že v mojom živote to fungovalo. Niečo sa mi stalo. Nebol zrazu dokonalý, no smerovanie môjho života sa zmenilo. Našiel som v živote nový rozmer. Našiel som novú schopnosť milovať, ktorú som predtým nepoznal.  

Modlitba dňa

V deň, keď som Ťa prijal, Pane, to bol detský krok viery. Celý môj život sa zmenil!

Billy Graham Evangelistic Association

Moc nad hriechom - 19. jún

„Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami.“ Gal 5:24

Naše víťazstvá a sila dobýjať či prekonávať pochádzajú od Krista. Biblia nehovorí, že hriech bude na tejto zemi zo života kresťana celkom odstránený, no učí, že hriech nad tebou už nebude vládnuť. Sila a moc hriechu boli porazené. Kresťan má odteraz k dispozícii zdroje, aby žil mimo tohto sveta. Biblia učí, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší. Je to ako s malým dievčaťom, ktoré povedalo, že keď diabol klopal na dvere s pokušením, poslala Ježiša, aby otvoril.

Modlitba dňa

Ježiš, neustále potrebujem tvoju silu. Ty vieš, ako často som pokúšaný.

Billy Graham Evangelistic Association

Vrátiť, čo je Jeho - 15. jún

„Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska?“ 1Jn 3:17

Vieš, že to, čo je pre teba najťažšie, je vzdať sa peňazí. Predstavujú tvoj čas, energiu, talenty, celú tvoju osobnosť pretvorenú na jednotnú menu. Väčšinou sa ich húževnato držíme, napriek tomu že ich hodnota je nestála a nemôžeme si ich zobrať na druhý svet. Písmo hovorí, že všetkému, čo zarobíme, sme na istý čas správcovia. Ak ich nepoužijeme správne tak ako muž, ktorý zakopal svoje talenty, prinesie to na nás ten najprísnejší Boží trest. Desiatky sú Pánove. Ak ich využívaš pre seba, okrádaš tým Boha. Desiatky by mali byť štandard, no dať ešte viac je prejavom našej vďačnosti za Božie dary pre nás. Uprostred bolesti a problémov zahŕňa v sebe život mnoho požehnania a radosti, ktoré pochádzajú z Božej ruky. Dokonca aj naša schopnosť milovať je darom od Boha. Našu vďačnosť preukazujeme tým, že Mu vrátime časť toho, čo nám dal.

Modlitba dňa

Otče, daj mi štedré srdce, ktoré ti ochotne vracia to, čo Ti právom patrí.

Billy Graham Evangelistic Association