Návrat Pána - 7. december

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ (Flp 3:20)

Písmo naznačuje, že žijeme v dňoch, ktoré by sme mohli nazvať dňami človeka. No prichádza deň, ktorý sa bude volať Pánov Deň. Uprostred beznádeje predsa len existuje nádej! Túto nádej máme v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je Bohom a zároveň bol človekom. V týchto dňoch vo svete vládne ľudská vôľa. Potom však zavládne len a len Pánova vôľa. Kým príde tento čas, Kráľ kráľov nás vyzýva hlásať Jeho posolstvo. Keď zvestujeme evanjelium, napĺňame Jeho príkaz: „Choďte a hlásajte!“ Ak tak robíme, Pán príde skoro.

Modlitba dňa

Pane, žijem v nádeji, že sa raz vrátiš. Daj mi múdrosť a lásku, aby som vedel zasiahnuť ľudí okolo mňa.

Billy Graham Evangelistic Association

Hľadáš zmysel? - 3. december

„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.“ (Rim 12:1)

Kniha The Age of Longing (V časoch túžby) hovorí o americkom dievčati, ktoré sa v Paríži vydalo za radikálneho revolucionára. Na univerzite v Amerike stratila všetku vieru a zabudla na všetko, čo ju jej rodičia naučili. Keď sa jej spýtali, prečo si vzala práve toho muža, odpovedala: „Bol to prvý človek, ktorého som v živote stretla, kto verí v niečo tak veľmi, že je ochotný za to zomrieť. Hoci nemám takú vieru ako on, priťahuje ma, lebo našiel zmysel života.“ Myslím, že mnoho mladých ľudí dnes hľadá zmysel a nechce sa uspokojiť s hocičím.

Istý vysokoškolák v Moskve nedávno povedal jednému z mojich kolegov: „Vy kresťania vravíte, že ovládnete svet, ale my sme za posledných 50 rokov spravili viac ako vy za dve tisícročia. Viete prečo? Lebo nie ste oddaní. My sme. Vyhráme, uvidíte.“

Modlitba dňa

Pane, keď rozmýšľam nad tým, ako veľmi som Ti oddaný, ostávam zahanbený. Ty si mi dal všetko. Daj, nech Ťa navždy oddane milujem.

Billy Graham Evangelistic Association

Nestrácaj odvahu - 30. december

Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem... (Pr 30,7-8)

Muž, ktorý sa modlí, aby klam a lživé slovo nebolo súčasťou jeho života, bolestivo vie, že klam a lživé slovo sú v živote skutočne bežné.

Kým človek žije v Slove, vo Svetle, vidí, podobne ako Mikael a Pavol, že Boh, len On sám je pravda. Vidí, že každý človek je klamár.

Každý človek, to znamená, že aj ty aj ja tam patríme. Bezpochyby. Olav Uglem bol môj učiteľ v Osle. Ako mladý vyučoval na kresťanskej obchodnej škole v Grimstade.

Na obchodnej škole mal žiaka menom Lars. Jedného dňa sa ho Olav spýtal:

„Vyzeráš nervózne. Prečo si taký napätý, Lars?

„Veď vieš. Toto je posledná hodina na škole. O chvíľu je tu test a celá moja budúcnosť závisí na tom, ako sa mi podarí.“

„Áno, viem. Ale sľúb mi, že sa na teste posnažíš, ako najlepšie vieš.“

„Na to sa môžeš spoľahnúť. Budem sa snažiť.“

„Tak sa upokoj. Keď sa ti test nepodarí, pôjdem za rektorom a poviem mu, aby sme ťa nechali prejsť, lebo si sa naozaj snažil.“

Vtedy sa Lars nahnevane pozrel na učiteľa a povedal:

„To bola tá najhlúpejšia vec, akú som kedy počul. Veď na teste nejde o to, či som sa dosť snažil...“

„O čo teda ide?“

„Ide o to, či som ho správne urobil,“ povedal Lars.

Mnohí ľudia kráčajú životom a dúfajú, že nakoniec, keď budú umierať, to s nimi dopadne dobre. Neurobili predsa viac zlého ako ostatní. A viac dobra, ako človek stihne sa spraviť nedá. Ale povedzme si jasne: keď budeš stáť pred Bohom a zodpovedať sa za svoj život, nebude to o tom, či si sa snažil zo všetkých síl. Otázkou bude: bolo správne to, čo si urobil?

Viem, že jedného dňa budem stáť pred trónom Najvyššieho, ktorý vidí a vie všetko. Nič nie je skryté Jeho zraku. Je veľa vecí, ktoré som nespravil správne. Zhrešil som v myšlienkach a skutkoch. Čo teraz...?

Nebudem konať ako Judáš, ktorý vo svojej vine a páde od Ježiša odišiel. Spravím ako Peter, ktorý so svojím zlyhaním a vinou išiel k Ježišovi. Lebo 84 Ježiš hovorí: „... a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ (J 6,37)

Drahá duša, ktorá si vo svojom svedomí hlboko zranená, poď k Ježišovi so svojimi pádmi, hoci ako temné a strašné sú. Počuj túto pravdu: ak budeš odsúdený, nebude to kvôli tvojmu hriechu, ale kvôli tvojej nevere, že neprídeš k Ježišovi. Lebo ak chceš prísť k Bohu a byť Jeho dieťaťom a žiť v milosti tak tomu nikto nemôže zabrániť.

Všetok hriech sveta bol zahladený krvou Ježiša Krista.

Preto nestrácaj odvahu. Určite si svojimi hriechmi privodil Majstrovi smútok a zneužil si Jeho dobrotu a lásku. Ale práve za teba zaplatil najväčšie výkupné. Súd, ktorý si zaslúžiš, vzal na seba. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. (Iz 53,5)

Preto nestrácaj odvahu!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Každá reč Božia je prečistená - 23. december

Každá reč Božia je prečistená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú. (Pr 30,5)

Keď čítam tieto slová v knihe Prísloví, spomínam si na starého priateľa, ktorý je už u Pána. Volal sa Mikael Sandell a bol farárom vo Fínsku. Keď mal pätnásť rokov brigádoval v banke. Po niekoľkých mesiacoch musel skončiť, lebo vedenie banky aj zamestnanci si mysleli, že príliš veľa hovorí o Ježišovi. Keďže Mikaelovo srdce bolo plné Ježiša, nemohol mlčať o Božom Synovi, ktorý prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. „Keďže požiadavkou je, aby som prestal hovoriť o Ježišovi, tak musím skončiť v banke,“ povedal Mikael. Po nejakom čase pocítil Mikael povolanie stať sa farárom, tak začal študovať teológiu. Keď už pracoval ako farár, po krátkom čase sa našiel niekto, kto si myslel, že berie Bibliu príliš doslova. Takto predsa človek v dnešnej modernej dobe nekáže. Biskup teda poslal troch teológov, aby sa s ním porozprávali. Tí traja rátali s tým, že stretnú roztraseného mladého farára. Stretli však farára, ktorého tvár žiarila ako slnko. Svojim hosťom pripravil kávu a jedlo a povedal: „Vitajte bratia.“

Ten najstarší povedal prísnym hlasom: „Je ti jasné, že máme veľa otázok?

„Áno, preto som si na vás vyhradil celý deň. Ale mám otázku. Môžem vám položiť jednu otázku?“

„Samozrejme.“

„Moja otázka teda znie: Vy bratia, ktorí ste ku mne tak sebaisto prišli, čo si myslíte o sebe? Ste ľudia?“

Teológovia sa na seba pozreli, potom na Mikaela. Pýtali sa, či je to nejaký chyták.

„Nie, je to vážna otázka. Ste ľudia?“

Samozrejme, že návštevníci boli ľudia. Vtedy Mikael jasným hlasom plným vážnosti povedal: „Pán v Liste Rímskym hovorí: Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek luhár...“

„Tak komu mám dôverovať? Začneme rozhovor?“

Bola to krátka návšteva. Mladý farár zostal v službe.

Keď som bol mladým farárom ja, Mikael šiel do dôchodku. Tento starý farár, jeho prívetivosť kombinovaná s pevnosťou a mnoho jeho dobrých rád boli požehnanou pomocou a korekciou pre môj život a službu. Keď mi bolo v službe ťažko alebo keď som bol unavený a slabý a chcel som sa vzdať, prišiel telefonát od Mikaela: „Brat v Kristu. Pamätaj, že Božie slovo stojí pevne, aj keď všetko ostatné padá.“

Tento muž žil s Bohom, poznal svojho Boha a mal duchovnú silu viesť iných do atmosféry viery. Mikael v mojom srdci vyvolal túžbu žiť úplne a naplno pre Boha.

Bol človekom modlitby.

Jeho modlitby neboli násilné, ale živé. Nikdy sa nemodlil za dostatok a šťastie. Nemodlil sa ani za dlhý život, ani za víťazstvo nad nepriateľmi. Podobne ako muž v Prísloviach sa modlil za to, aby bol čestný a skutočný.

Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem... (Pr 30,7-8)

Prešlo už veľa rokov od Mikaelovej smrti. Ja sám som už starý. Nebolo vždy ľahké slúžiť Bohu. V službe som zažil aj sklamania, aj pády. Keď sa pozerám na muža v Prísloviach, pýtam sa sám seba: „Sú tieto veci pre mňa dôležité?“

Nie šikovnosť, ale pravda.

Nezamestnávať sa šťastím, ale posvätením.

Nehľadať chválu a bohatstvo, ale byť skutočný.

Niekto možno povie, že sa mal modliť za dôležitejšie veci. Z Biblie ale vieme, že táto modlitba má dostatočnú dôležitosť. Bohu totiž nie je ľahostajné, ako žijeme v bežnom živote. Jakub hovorí: „Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.“ (Jk 1,22)

Každá reč Božia je prečistená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú. (Pr 30,5)

Preto volám na Neho, lebo vidím, že Jeho čistota je v silnom kontraste k môjmu charakteru a mojim slovám. Bože, buď milostivý mne hriešnikovi. Keď je toto naša modlitba, patríme k svätým. Kto je svätý? To sú hriešnici, ktorým je odpustené a vstali vždy, keď padli. Preto sa aj ja modlím: Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem...


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Teraz ide o mňa - 16. december

Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem... (Pr 30,7-8)

Stretávame tu človeka, pre ktorého sú životne dôležité dve veci. „Neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem,“ hovorí. Ide tu o človeka, ktorý vie, že jeho čas je ohraničený.

Veci, za ktoré sa modlí, sú poznačené perspektívou večnosti. Ako hovorí kazateľ: „Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc...“ (Kaz 3,11)

Pozrime sa ale na toho muža, pre ktorého dve veci znamenajú viac než všetko ostatné. Môžeme sa spýtať sami seba: „O čo by som v modlitbe prosil, keby som mohol dostať dve veci? Keby som mal možnosť, že dve želania sa mi splnia?“

O čo by si prosil v modlitbe?

Aké túžby sú v tvojom srdci?

Čo dúfaš, že sa stane, kým si tu na zemi?

Čo je pre teba dôležité? O čom snívaš? Na čo myslíš...?

Pozrime sa najskôr na prvú vec, ktorú žiada muž v prísloviach. Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa. Prvá prosba sa týka jeho charakteru. Vnútorného života. Ide tu o to, kto som. Jednoducho sa modlí, aby mal milosť byť čestným človekom. Ide tu o človeka, ktorý sa viac zamestnáva tým, aby bol pravdivý, ako tým, čo všetko má.

Potvrdzuje to aj tou druhou prosbou. Ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem... Druhá prosba sa týka vonkajších vecí. Ale východiskom pre obidve prosby je viera, že Božie slovo je čisté a On je štítom. Každá reč Božia je prečistená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú. (Pr 30,5)

Každá Božia reč je prečistená, dve veci žiadam od Teba.

Vysiela modlitbu k Bohu, lebo Jeho čistota stojí ako kontrast k jeho vlastnému charakteru, vlastným slovám a životu. Ten, kto žije v Božom slove, kto denne kráča vo svetle a pije z čistého prameňa, býva odhalený. Veď vo svetle vidí človek všetku svoju špinu a úbohosť.

Ja som vyrastal pri cukrárni s terasou, fontánami, kvetmi a labuťami. Ale keďže v severnom Švédsku je pre vtáky v zime príliš chladno, mali 80 sme v pivnici miestnosť pre vtáky. Ako šesťročný chlapec som ich často chodieval kŕmiť. Otec im pripravil jedlo a ja som mal tú česť niesť ho. V jeden jarný deň, keď sme prišli dole ku vtákom, cez malé okno svietilo slnko. Jasné slnečné lúče odhalili koľko prachu je v izbe. Bál som sa a neodvážil som sa dýchať. V jednej ruke som držal jedlo pre vtáky, druhou som si držal nos a prebehol som cez lúč svetla.

Otec zakričal: „Čo to robíš?“

„Zadržiavam dych, aby som sa nenadýchal toho všetkého prachu!“

„A prečo teraz zrazu už dýchaš?“

„Na tomto mieste je už čisto.“

Kam lúče slnka nedopadli, tam som prach nevidel. Podobným spôsobom človek, ktorý nedovolí Božiemu slovu presvetliť svoj život, nemá problém s hriechom. Je to ale falošná istota. Aj keby si sa pred Bohom skrýval celý život, jedného dňa budeš pred Ním aj tak stáť.

Keď mi svetlo Biblie zasvietilo do života, uvidel som svoj hriech. Zbadal som, že som stratený a potrebujem spásu, odpustenie a milosť. Keď vidíme, že je hriech hriechom, vtedy voláme na čistého Boha. Voláme o čistotu. Teraz ide o mňa, Bože.

Ak si vo svojom živote prišiel do tohto bodu, mám pre teba dobré správy. Boh môže a aj chce odpustiť tvoj hriech. Rosenius hovorí: „Boh skrze svoje Slovo a svojho Svätého Ducha upne tvoj pohľad na niečo, čo je mimo teba. Totiž na Boha, na všetko, kým Boh je a na Jeho sľuby a slovo. Takže už nepozeraj na svoju polomŕtvu vieru, ale na Božiu vernosť. Nepozeraj na svoju polomŕtvu lásku, ale na Kristovu lásku. Nie na svoju chladnú a nedokonalú modlitbu, ale na Božie pevné zasľúbenia. Nie na svoj bezmocný zápas s pokušeniami, ale na Božiu moc, vernosť, lebo nedovolí pokúšať ťa nad tvoje možnosti.“

Teraz ide o mňa, Bože. Mám dve veci, za ktoré sa modlím. Zasiahni do môjho života a splň moju modlitbu, kým zomriem. Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem...

Každá Božia reč je prečistená – dve veci žiadam od Teba.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Buď blahoslavený vo svojom konaní! - 9. december

Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. (Jk 1,25)

Biblia je najpredávanejšou knihou. Zároveň však možno neexistuje kniha, ktorú by mnohí čítali tak povrchne. Človek zabúda v živote praktizovať čo číta. Znamená to na každodennej ceste konať všetko, čomu rozumiem.

Posolstvo Biblie dnes nie je populárne práve preto, lebo odhaľuje, akí v skutočnosti sme a hovorí nám, čo Boh očakáva od toho, kto Mu chce patriť.

Čo dnes nazývame kresťanstvom, je často len zahmleným kresťanstvom bez požiadaviek, ktoré je nekonečne vzdialené viere, akú vyznávali nekompromisní nasledovníci, o ktorých čítame v Novej zmluve.

Kultúra, susedia, kolegovia, ani tvoje deti, alebo rodičia, manžel, či manželka, nedokážu korigovať tvoj život. Pozri sa do zrkadla!

Pozri do zrkadla Božieho slova. Pozeraj sa tam každý deň. Nech ťa k Spasiteľovi Ježišovi Kristovi vedie čo vidíš, k Tomu, ktorý na kríži dal za teba svoju krv, aby ťa očistil od hriechov a oslobodil ťa. Ježiš sám hovorí: „Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ (J 8,36)

Nech ťa Kristus svojou mocou zhora vystrojí, aby si bol Jeho svedkom uprostred doby, keď je tak mnoho ľahostajných ľudí. Zahľaď sa do dokonalého zákona slobody a nechaj nech tvoje myšlienky a skutky ovplyvňuje to, čo vidíš, aby si mohol kráčať aj proti prúdu.

Len sa riadne dlho do zrkadla pozeraj! Pamätaj, Slovo nemáme len študovať, ale dovoliť mu meniť naše srdce a konanie. Ide tu o perspektívu, ktorá siaha až za Mojžišov zákon. Ide tu o evanjelium milosti v jeho plnosti, zvesť o Božom dokonalom pláne záchrany človeka. Ide o odpustenie hriechov, o vystrojenie Svätým Duchom, o moc, ktorá mení náš život a dáva nám podiel na Božskej prirodzenosti. Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. (2Pt 1,3-4)

Nečítaj len vybrané odseky Biblie. Študuj zaradom a všímaj si, čo Boh hovorí. Zahľaď sa do dokonalého zákona slobody a zostaň tam chvíľu. Nezačni byť zábudlivým poslucháčom, ale skutočným konateľom. Tak budeš blahoslavený vo svojich skutkoch. To hovorí Božie slovo.

Boh svoje deti povolal k lepšiemu životu! Nestačí, keď zvesť príde k naším ušiam, musí dosiahnuť k nášmu srdcu a spraviť tam zmenu. Inak to budú len skutky podľa zákona. Obraz v zrkadle musí na nás spraviť taký hlboký dojem, že skutočne budeme premýšľať nad všetkými pravdami spôsobom, že zvesť Biblie nás povedie, bude nás formovať a vyučovať. V neposlednej miere bude určovať naše konanie.

Aj keď je tvoja viera slabá, tak vedz, že kým sa drží Krista, tak je taká silná, aký je silný On. Keď dovolíš, aby tvoju vieru formovalo svedectvo Biblie, tak máš skrze vieru podiel na tom istom kráľovstve ako Abrahám, Eliáš, Peter alebo Pavol.

Pamätaj, že Božie slovo o nás nielen odhaľuje pravdu, ale zjavuje nám tiež všetky božské možnosti a moc, ktorá spočíva v evanjeliu pravdy.

Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.

Dovoľ Bohu, aby z teba spravil človeka, ktorý je blahoslavený vo svojom konaní!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii