Čo naozaj potrebuješ vedieť? - 13. november

„Keď sa rozodnilo, zhluklo sa niekoľko Židov a zaprisahali sa s kliatbou, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ Pavla nezabijú.“ (Sk 23:12)

Keby si mohol poznať celú svoju budúcnosť, chcel by si ju poznať? Keby si mal možnosť vedieť o všetkých zlých veciach, ktoré o tebe iní povedali, alebo o ich plánoch, ktorými ti chceli uškodiť, chcel by si o tom vedieť? Ja osobne nie, myslím, že by som bol veľmi sklamaný.

V Skutkoch, kapitole 23 čítame, že keď bol Pavol v rímskom väzení, „postavil sa Pán vedľa neho a riekol mu: Buď zmužilý, Pavel; lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme“ (verš 11). Pán navštívil Pavla, pretože vedel, že potrebuje mimoriadny Boží dotyk.

Pavol nevedel o tom, že niekde vonku je 40 mužov, ktorí sa zaprisahali, že nebudú jesť ani piť, kým ho nezabijú. Nevedel o tom, pretože to nepotreboval vedieť.

V živote s Bohom to niekedy funguje podobne ako v armáde. Veliteľ svojim podriadeným hovorí len informácie, ktoré potrebujú vedieť, a v čase, kedy ich potrebujú vedieť.

Niekedy prichádzame k Bohu a vravíme: „Čo sa to v mojom živote deje?“

A Boh nám odpovedá: „To teraz nemusíš vedieť, ale v správnom čase ti všetko potrebné zjavím.“

Biblia hovorí: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ (Rim 8:28)

Nie vždy rozumieme tomu, ako nám veci slúžia na dobro, ale vieme, že Boh nám v správnom čase zjaví všetko, čo potrebujeme vedieť. Dovtedy Mu jednoducho musíme dôverovať.

https://www.harvest.org

Vždy tu - 9. november

Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;“ (Žid 13:5)

Pamätám si jeden z prvých okamihov, keď som bol nový vo viere a necítil som Božiu prítomnosť. Jedno ráno som vstal a jednoducho nemal ten skvelý pocit ako dovtedy. Tým, že som bol vo viere nováčik a že som Bibliu dobre nepoznal, pomyslel som si: „Myslím, že minulú noc ma Boh nechal. Čo sa stalo?“

Keď som o tom rozprával svojmu kamarátovi, ktorý bol tiež kresťan, povedal mi na to: „Prechádzaš skúškou.“

„Čo? Som na skúške?

„Nie, prechádzaš skúškou.“

„Čo je skúška?“

Kamarát mi to vysvetlil tak, že v živote sú obdobia, keď necítime Božiu prítomnosť, no Boh je stále pri nás. Po čase som si uvedomil, že Boh dovolí, aby sme prechádzali skúškami.

Napríklad, zajtra sa môžeš ísť prejsť a bude zamračené. Tak si povieš: „Včera tu slnko bolo. Dnes však slnko nevidím. Necítim jeho teplo. Tuším, že slnko muselo minulú noc odísť niekam preč.“

Nie, slnko neodišlo. Bolo len zastrené mrakmi. A ak tomu neveríš, tak potom skús ísť na pláž bez opaľovacieho krému. Keď sa vrátiš domov ako dozretá paradajka, uvedomíš si, že tam slnko bolo.

Rovnako robia niektorí ľudia nesprávne závery.  Keď necítia Boha, je preč. Zmizol. On je však tam, aj keď ho necítiš. V Liste Židom nám Biblia vraví: „Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám“ (Žid 13:5).

Práve počas týchto období musíme kráčať s vierou, nie s pocitmi, pretože Boh vo svojom Slove zasľúbil, že bude s nami. Presne takto vieme, že tu je.

https://www.harvest.org

Cez údolie - 6. november

„Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.“ (Ž 23:4)

Už si niekedy vo svojom živote prechádzal duchovnou púšťou? Možno to bol čas, keď ťa zrazu prepadli neočakávané okolnosti. Je možné, že to bol čas, keď sa ti dokonca zdalo, akoby ťa opustil sám Boh.

V Žalme 23 Dávid hovorí o tom, ako je Boh s nami aj vtedy, keď v našich životoch prechádzame temnými údoliami. „Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.“ (v. 4)

Dávidovi neboli nešťastia a ťažkosti neznáme. Bol to muž, ktorý vedel, čo znamená utrpenie. Vedel, čo znamenalo čeliť ťažkostiam. Paranoidný kráľ Saul naňho poľoval ako na divé zviera. Bolo to dokonca po tom, čo ho prorok Samuel pomazal za ďalšieho kráľa Izraela.

Keď nám Dávid prináša tieto a iné žalmy, ktoré napísal pod vedením Ducha Svätého, otvorene píše o svojich vlastných nedostatkoch, slabostiach a otázkach, ktorým v živote čelil. 23. žalm pochádza zo školy ťažkých úderov, od muža, ktorý vedel, aké to je potrebovať Božiu pomoc.

Môžeme však povedať: „Údolie? Nemám rád údolia, Pane. Dávam prednosť vrcholom hôr, jasné? Páči sa mi, keď slnko svieti a vtáčiky štebotajú. Páčia sa mi dobré časy. Nemám rád spory. Nechcem ťažkosti.“

Pán však hovorí: „Vidíš v diaľke ten vrchol hory? Cesta k nemu vedie cez údolie. Teraz so mnou prejdeš údolím.“

Všetci v živote prechádzame cez údolia, cez ťažké časy. Akékoľvek údolie to je, pamätaj si jedno: Nie si sám. To je veľké Božie zasľúbenie veriacemu.

https://www.harvest.org

V Božích rukách - 2. november

„A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť;  bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu, aj telo môže zahubiť v pekle.“ (Mt 10:28)

Vždy sa pousmejem nad tým, keď niekto povie: „Mám niekoľko otázok, ktoré sa chcem Boha opýtať, keď sa dostanem do neba.“ Pri všetkej čestnosti, v živote máme otázky: Prečo Boh dovolil túto tragédiu? Prečo Boh dovolil, aby sa stalo toto?

Verím však, že sekundu po tom, čo sa dostaneme do neba, nás tie otázky viac nebudú trápiť. Uvidíme Boha takého, aký je a všetko ostatné do seba bude zapadať.

Momentálne je naše pochopenie ohraničené. Je veľmi obmedzené. Božia múdrosť je však neuveriteľne nekonečná a veľká. Biblia vraví: „Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh) (1Kor 13:12).

Nebo bude väčšie než čokoľvek, čo sme si kedy predstavovali. Môžeme si zobrať najúžasnejšiu vec, akú sme kedy v živote zažili, vynásobiť ju miliónkrát a dostaneme len letmý pohľad na to, ako bude vyzerať nebo. Dobrá správa je, že to bude trvať navždy.

S týmto pohľadom sa poďme zamyslieť nad tým, čoho sa skutočne bojíme. Predstavme si ten najdesivejší scenár zo všetkých. Čo je to? Najhorší scenár nie je zomieranie. Najhorší scenár je zomieranie bez Ježiša. To je najhorší scenár. Zahŕňa všetky strachy.

Ježiš povedal: „A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť;  bojte sa skôr Toho, ktorý aj dušu, aj telo môže zahubiť v pekle“ (Mt 10:28). Ak dôveruješ Kristovi, neboj sa. Žiť je Kristus a umrieť zisk. Naše životy sú v Božích rukách.

https://www.harvest.org

Buď svetlom - 30. november

„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5:16)

Jeden verný svedok je vzácnejší ako tisíc nemých náboženských učiteľov. Tom Allan, známy mladý škótsky kazateľ, uveril v Krista vo chvíli, keď počul černošského vojaka spievať chválospev s názvom Were you there when they crucified my lord? (Bol si tam, keď ukrižovali môjho Pána?) Povedal, že to nebolo kvôli piesni ani kvôli vojakovmu hlasu. Bolo to o duchu, v ktorom vojak spieval, o spôsobe, ktorým spieval, o úprimnosti jeho prejavu. Práve to ho usvedčilo, že žije v hriechu, a obrátilo ho to k Spasiteľovi. Naša viera rastie tým, že ju prejavujeme. Ak si chceme udržať vieru, musíme sa o ňu podeliť – musíme svedčiť.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, modlím sa, aby si si k sebe priťahoval ľudí skrze moje svedectvo o Tvojej láske.

Billy Graham Evangelistic Association

Premenení milosťou - 28. november

„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ (2Kor 5:21)

Augustín bol jedným z najväčších teológov, akí kedy na Zemi žili. V mladosti bol divoký, nestriedmy a nemravný. Napriek mnohým prosbám a modlitbám jeho matky sa Augustínove správanie vôbec nezlepšovalo. Práve naopak, bol stále horší. Jedného dňa však zažil osobné stretnutie s Kristom, ktorý úplne zmenil jeho život. Jeho nepokoj a množstvo hriechov sa vytratili. Stal sa jedným z najznámejších svätcov. John Newton obchodoval s otrokmi na západnom pobreží Afriky. Raz však pri búrke na mori stretol Ježiša Krista. Vrátil sa do Anglicka a stal sa anglikánskym kňazom. Zložil mnoho chválospevov, napríklad pieseň Amazing grace (Tá vzácna milosť), ktorá je známa i dnes. Kristus môže takto radiálne zmeniť život každého človeka, ktorý Mu dôveruje.

Modlitba dňa

Tvoja úžasná milosť premenila aj môj nehodný život. Milujem Ťa, Ježiš!

Billy Graham Evangelistic Association