Správny dôvod na presadzovanie spravodlivosti - 5. september

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“ Mt 5:7

To je tiež krásne ovocie viery a správne nasleduje po tom, čo bolo povedané pred ním: Ak chceš pomôcť ľuďom a podporovať, aby sa všade diali veci spravodlivo, mal by si byť aj láskavý a milosrdný, nemal by si sa teda rýchlo nahnevať, ak sú ešte stále nedostatky, ak veci nejdú celkom tak, ako by mali, ak je ešte stále nádej na zlepšenie. Lebo aj toto je cnosť falošných svätcov: nie sú schopní mať súcit alebo milosrdenstvo s neistými a slabými, ale trvajú na dodržiavaní všetkých pravidiel v tom najprísnejšom ponímaní a vyberajú si len tých naozaj najpoctivejších. Ako náhle zbadajú malé zlyhanie, čas milosti skončil a začnú zúriť. Aj sv. Gregor učí, ako spoznať takých ľudí, keď hovorí: „Pravá svätosť je milosrdná a súcitná, ale falošná svätosť nemôže inak len zúriť a besnieť, a pritom vyhlasuje, že koná z lásky a jej cieľom je svätosť.“ Veď vidíme, ako to v obrovskom rozsahu prebieha vo svete: Všetka zhýralosť a zúrivosť sveta sa deje pod nádherným obalom a zdaním, že sa to deje kvôli svätosti... Ale ušľachtilý strom sa pozná po ovocí. Lebo vtedy, keď by mali presadzovať spravodlivosť, aby sa všetko dialo v cirkvi aj krajine správne, neurobia nič. Nemajú v úmysle niekoho poučiť ani pozdvihnúť; sami nežijú v inom, len v neprávosti. A ak ich niekto napomenie pre skutky, alebo dokonca ak ich nepochváli a nekoná, ako si oni prajú, musí byť heretikom a nechať sa odsúdiť do pekla. Pozri, taký je každý falošný svätec. Lebo ho vlastná svätosť robí až takým pyšným, že opovrhuje všetkými ostatnými a nie je schopný mať súcitné a milosrdné srdce. Preto je v tomto verši potrebné varovanie pred takýmito škodlivými svätými: Nech každý vie, že ak pracuje so svojím blížnym a chce mu pomôcť a pozdvihnúť ho v jeho životnom položení, nech je tiež schopný byť milosrdný a odpúšťať – ľudia tak budú môcť vidieť, že chceš presadzovať spravodlivosť pre správne dôvody a nie preto, aby si ostatným mohol dať pocítiť tvoju svojvôľu a hnev. Tak budeš oprávnený láskavo a múdro zaobchádzať s tým, kto chce zanechať nespravodlivosť a polepšiť sa. Maj trpezlivosť s jeho neistotou a slabosťou, až kým ich neprekoná. Ale ak si to všetko skúsil, a nevidíš žiadnu nádej na zlepšenie, môžeš ho nechať a posunúť ho tým, ktorých úradom je trestať. To je jedna stránka milosti: rada odpúšťa hriešnikom a slabým. Druhou je konať dobre tým, ktorí trpia nedostatkom alebo potrebujú pomoc. To sú skutky milosrdenstva (na základe Mt 25:35-36). Pyšní svätci nepoznajú ani túto stránku milosrdenstva. Len ľad a mráz, srdce zmrznuté na kosť. Bez štipky lásky alebo túžby, aby robili blížnemu dobre, ani žiadne milosrdenstvo, aby odpustili poklesok... Preto touto kázňou a napomenutím opovrhujú a preto je medzi nimi márna. Nájde len tých poslucháčov, ktorí sa pridŕžajú Krista a ktorí Mu už veria, ktorí vedia, že nie sú svätí, ale ktorí, podľa predchádzajúcich veršov, sú chudobní, biedni, krotkí a skutočne hladní a smädní, ktorí sú ochotní nikým neopovrhovať, ale ujímajú sa potrieb každého človeka a sú schopní súcitiť. Tým je adresované potešujúce zasľúbenie: „Blahoslavení ste tí, ktorí ste milosrdní; lebo ako odplatu dostanete len a len milosrdenstvo, v tomto i budúcom živote“ – to milosrdenstvo, ktoré nevýslovne prevyšuje všetky ľudské skutky i láskavosť.

St. Louis ed., 7:377-379.

Potrebujeme vieru - 29. september

„Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha!“ (Mk 11:22)

Vedec Wernher von Braun, ktorý viedol konštrukciu a rozvoj nosných rakiet pre kozmické lode, raz povedal: „Materialisti 19. storočia a marxisti 20. storočia sa nám snažili nahovoriť, že veda prináša stále viac poznania o stvorení sveta a preto už nepotrebujeme vieru v Stvoriteľa. V skutočnosti sme však s každou novou odpoveďou objavili aj nové otázky. Čím lepšie rozumieme komplikovaným atómovým štruktúram, podstate sveta alebo majstrovsky premysleným galaxiám, tým viac dôvodov máme na to, aby sme žasli nad zázrakom Božieho stvorenia. To, že potrebujeme Boha, však nevychádza len z čistého údivu. Človek potrebuje vieru rovnako ako potrebuje jedlo, vodu alebo vzduch. Všetka veda na svete nestačí, potrebujeme vieru v Boha.“

Modlitba dňa

Otče, fantastické ľudské vynálezy a objavy sú úplne bezvýznamné, keď rozjímam nad Tvojím veľkolepým dielom. Som na Tebe závislý a uvedomujem si potrebu viery aj v tých najmalichernejších potrebách môjho života.

Billy Graham Evangelistic Association

Skroť svoj hnev - 27. september

„Či si sa právom rozhneval?“ (Jon 4 :4)

Niekedy sa hneváš. Nie je na tom nič výnimočné, takmer všetci sa niekedy hnevajú, hoci v rozličnej miere. Boh od teba nežiada, aby si sa úplne zbavil hnevu. Hovorí však, že ak chceš byť šťastný, musíš sa naučiť kontrolovať svoj hnev a vedieť ho nasmerovať tak, aby bol správne použitý. Boh si dokáže lepšie použiť ľudí, ktorí vedia kontrolovať hnev, ako ľudí, ktorí sa nikdy nehnevajú. Príliš veľa kresťanov nikdy nič nenaštve – nikdy ich nepobúri neprávosť, korupcia na vysokých pozíciách či nelegálne kšeftovanie, ktoré zabíja ľudské duše a telá.

Modlitba dňa

Pane, použi si môj hnev tak, aby pomáhal iným. Keď vidím utrpenie alebo skazu Tvojho sveta, daj nech prijímam výzvu konať. Nechcem len nečinne dusiť hnev vo svojom vnútri.

Billy Graham Evangelistic Association

Zrak pre slepých - 24. september

„... jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím.“ (Jn 9:25)

Snažím sa ti vysvetliť radosť z nasledovania Krista: nadšenie, radosť, vzrušenie. Vieš, odkiaľ si prišiel, prečo tu si a kam ideš. Tvoj život má dôvod. Existuje dôvod každé ráno vstať z postele. Snažím sa ti hovoriť o tom, čo som našiel v Ježišovi Kristovi, pri štúdiu Písma, pri chodení s Pánom, a tvoja reakcia je: „Ja to nevidím! Nerozumiem tomu!“ A je to úplne pochopiteľné. Si totiž slepý. Skús slepému vysvetliť televíziu. Možno trošku porozumie, ale nebude mu to dávať zmysel. Skús mu vysvetliť západ slnka. Bude voči tomu slepý. Z tvojich očí musia najprv zmiznúť šupiny a jedine Kristus ich dokáže odstrániť. Môže to urobiť práve v tejto chvíli. Ak ho necháš otvoriť tvoje duchovné oči, začneš žiť a vidieť úplne nový svet, o ktorom si predtým ani nevedel.

Modlitba dňa

Ďakujem Ti za moc, ktorá dokáže dať zrak duchovne slepým očiam každého človeka, ktorý verí v Teba, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

Tajomstvo spokojnosti - 20. september

„Modlím sa, aby ste vedeli, aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych.“ (Ef 1:19-20)

Ježiš povedal svojim učeníkom, že svet ich bude nenávidieť. Budú ako ovce medzi vlkmi. Budú ich zatýkať, sužovať a vodiť pred vládcov a kráľov. Ešte aj ich milovaní ich budú prenasledovať. Svet nenávidel a prenasledoval Ježiša a rovnako bude zaobchádzať aj s Jeho služobníkmi. Mnoho a mnoho kresťanov pochopilo tajomstvo spokojnosti a radosti v skúškach. Najšťastnejší kresťania, s ktorými som sa stretol, boli ľudia, ktorí celý život nejakým spôsobom trpeli. Mali milión dôvodov na to, aby sa ľutovali a  sťažovali. Život im odoprel mnohé privilégiá a radosti, z ktorých sa ľudia okolo nich bežne tešili. No aj napriek tomu si vždy našli viac dôvodov na vďačnosť a radosť ako tí, ktorí boli úspešní, vitálni a silní.

Stáročia boli kresťania schopní zachovať si ducha radosti aj v hodine trápenia. V situáciách a podmienkach, ktoré by položili väčšinu ľudí, sa dokázali nad všetko povzniesť, ba dokonca využiť nepriaznivé okolnosti na službu a oslavu Krista.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, prosím, pripomínaj nám potrebu neustále sa v Tebe radovať. Nauč nás povzniesť sa nad okolnosti, nech sú akokoľvek zúfalé, a vidieť Teba ako našu nádej a radosť.

Billy Graham Evangelistic Association

Pripravený na prelom - 17. september

„Boh pokoja... nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé...“ (Žid 13:20-21)

Keď som bol chlapec, rádio práve naberalo na popularite. Všetci sme sa zhŕkli okolo podomácky vyrobeného prijímača a krútili tromi ovládačmi ladenia v snahe nadviazať kontakt s vysielačom. Často zo zosilňovača vychádzal len chrapot spôsobený atmosférickými poruchami, ale vedeli sme, že niekde tam vonku bol vysielač a že ak s ním nadviažeme kontakt, a ovládače ladenia budú v správnej polohe, budeme môcť počuť silný zreteľný hlas. Po dlhom a namáhavom ladení k nám odrazu prerazil vzdialený hlas a na všetkých tvárach v miestnosti sa zračil víťazný úsmev. Napokon sme rádio naladili!

Boh sa nám zjavuje a ponúka nám vzťah s Ním, v ktorom môžeme nájsť nový život a nové rozmery žitia, ale musíme sa správne „naladiť“. Boh nám ponúka úplne nové úrovne života, ktoré sme doposiaľ nedosahovali. Ponúka pokoj, naplnenie a radosť, ktoré sme nikdy predtým nezažili. Podobne ako hlas z rádia, Boh sa v nás snaží preraziť. Nebesá volajú. Boh hovorí! Človek nech počuje.

Modlitba dňa

Pane, daj, nech som naladený na Tvoju vôľu, aby som zažíval všetko, čo mi s láskou túžiš udeliť.

Billy Graham Evangelistic Association