Do Jeho prítomnosti - 18. september

„Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.“ (1Kor 15:52)

Biblia hovorí, že istá generácia ľudí nezažije smrť. Namiesto toho budú vzatí z povrchu zeme. Celú túto udalosť väčšinou nazývame „vytrhnutie cirkvi“. Práve na to Ježiš poukazoval, keď povedal: „Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane.“ (Mt 24:40-41)

V jednom momente sa milióny veriacich z celého sveta ocitnú v Božej prítomnosti. Hovoria o tejto udalosti aj ďalšie časti Písma? Samozrejme! Napríklad Pavol o tom píše v 1. liste Korintským: „Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme, razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť.“ (1Kor 15:51-53)

V Evanjeliu podľa Jána zas Ježiš hovorí: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?“ (Jn 14:2-3)

Ježiš nás príjme a poberie nás k sebe. Vráti sa na túto zem a vezme svoj ľud do svojej prítomnosti.

Kristus príde pre svoju cirkev. Čaká, kým poslední ľudia prídu do Jeho kráľovstva, a keď nastane ten správny čas, vráti sa späť na zem.

https://www.harvest.org

Najväčšie privilégium - 14. september

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!“ (Iz 6:8)

Najlepší moment v mojom živote nastal vtedy, keď som prijal Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. Tento deň zmenil celkové smerovanie môjho života.

Keď som začal chodiť do chámu, bol to pre mňa úplne nový svet. Vôbec som nepoznal Bibliu ani cirkev ako takú. Spôsob, ktorým kresťania uvažovali, mi bol totálne cudzí. No chcel som sa dozvedieť viac o Pánovi, a čo bolo najdôležitejšie, chcel som mať ten spomínaný vzťah s Bohom. Stále som hľadal viac.

Mal som kamaráta, ktorý sa volal Gregg. Poznali sme sa už od základnej školy. Dodnes si pamätám, ako som mu v čase, keď som sa stal kresťanom, hovoril: „Gregg, viem, že sa bojíš, že sa zo mňa stane fanatik, ale chcem, aby si vedel, že nikdy nebudem jeden z tých kresťanov, ktorí chodia po uliciach s Bibliou v ruke a krížikom na krku, rozprávajú sa s ľuďmi o Bohu a stále opakujú „Sláva Bohu!“ alebo iné podobné frázy. Naozaj taký nebudem, sľubujem!“ Myslím, že som ho vtedy upokojil.

O dva týždne neskôr sme sa náhodou stretli na newportskej pláži. Za ten krátky čas, čo sme sa nevideli, som začal chodiť do ulíc, aby som ľuďom hovoril o Pánovi. V ruke som držal Bibliu, na krku mi visel krížik a skôr ako som si to stihol uvedomiť, počul som sám seba, ako vravím: „Sláva Bohu!“ Gregg sa na mňa pozrel, ja som mu pohľad opätoval a obaja sme sa začali smiať.

Boh ma premieňal a ja som mal túžbu vykročiť k ľuďom a zvestovať im evanjelium. Chcel som, aby si ma Boh používal. Ohromuje ma, že Stvoriteľ celého vesmíru, všemohúci Boh, sa skláňa, aby konal v mojom živote.

Neviem si predstaviť väčšie privilégium ako to, že Boh si nás chce použiť.

https://www.harvest.org

Si pripravený? - 11. september

„Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen, príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22:20)

Mnohí ľudia sa dnes nazývajú znovuzrodenými kresťanmi. Ešte viac ľudí o sebe hovorí, že veria v Boha. Skúsme si teda urobiť jednoduchý test nášho vzťahu s Bohom. Predstav si, že by som ti teraz s určitosťou povedal, že Ježiš sa druhýkrát vráti na zem presne o 15 minút. Aká by bola tvoja reakcia?

Ak tvoje srdce poskočilo a podobne ako apoštol Ján si si povedal: „Amen, príď, Pane Ježišu!” usudzujem, že tvoj život s Bohom je v poriadku.

Ale ak sa tvoje srdce preľaklo a povedal si si: „15 minút? Za ten čas musím fakt rýchlo činiť pokánie!“ potom by som povedal, že tvoj vzťah s Ním nie je úplne v poriadku.

Ak niekto kráča s Bohom tak, ako má, vždy by sa mal tešiť na Pánov návrat. Osobe, ktorá skutočne pozná Boha, by sa malo vždy aspoň trošku cnieť za domovom v nebi. Cnie sa ti?

Ak sa Ježiš dnes vráti (čo sa reálne môže stať), budeš pripravený? Ježiš povedal: „Jeden bude vzatý a druhý ponechaný“ (Mt 24:40). Keď sa Pán vráti pre svoju cirkev, niektorí ľudia tu ostanú. Čo sa stane s tebou?

Stále je tu aj možnosť, že zomrieš. Nikdy nevieš, kedy to príde. Nik z nás to nevie. Čo ak je toto tvoja posledná príležitosť urovnať svoj vzťah s Bohom a ty si ju jednoducho necháš ujsť v domnienke, že príde zajtrajšok, že ešte prídu ďalšie príležitosti? Nikdy nevieš, či naozaj prídu.

Biblia nám hovorí príbeh o tom, ako prorok Izaiáš šiel za kráľom Chizkijom, aby mu povedal: „Daj do poriadku dom, lebo zomrieš, nezostaneš nažive“ (2Kr 20:1). Si pripravený na stretnutie s Bohom? Nečakaj. Usporiadaj si svoj život s Ním hneď teraz.

https://www.harvest.org

Obeť chvály - 7. september

"Radujte sa v Pánovi vždy!  Opakujem: radujte sa!“ (Flp 4:4)

Niekedy je vďakyvzdanie tou poslednou vecou, ktorú by sme chceli robiť. Jedna vec je vzdávať vďaku, keď sú účty zaplatené, náš zdravotný stav je dobrý a budúcnosť jasná. Keď sa však náš život náhle, dokonca tragicky zvrtne, vzdávanie vďaky nie je až tak jednoduché.

Napriek tomu nám Biblia vraví: „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť!“ (Ž 106:1) Niekedy sa cítime dobre, inokedy ani prinajmenšom. Predsa však máme Pánovi vzdávať vďaky.

Pomysli na Jóba, ktorý v jeden deň prišiel o všetko. Všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa pokazilo. A predsa povedal: „Nahý som vyšiel zo života matky, a nahý sa tam navrátim. Hospodin dal, Hospodil aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.“ (Job 1:21)

Potrebujeme mať to, čo by sme mohli opísať ako teológia vďakyvzdania. Potrebujeme pochopiť, že Bohu máme ďakovať bez ohľadu na okolnosti.  Niekedy bude pre nás chváliť Boha jednoduché, inokedy, úprimne povedané, to bude obeta.

Jóbove zvelebenie Boha bolo vo chvíli, ktorú zažíval, obetou chvály. Žid 13:15 hovorí: „Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno.“ Znamená to, že máme svoju chválu verbalizovať.

Boli sme stvorení na to, aby sme Bohu vzdávali slávu. Najvznešenejšie využitie našich hlasiviek, pier, úst, formulácie našich slov je na vzdanie úcty a slávy Bohu. Boh chce počuť, ako ho chválime. Potrebujeme dať Bohu to, čo si zaslúži, a to je sláva.

https://www.harvest.org

Poď a pozeraj! - 4. september

„Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila;  či to nie je Kristus?“ (Jn 4:29)

V jednoduchosti zmeneného života je veľká sila. Len čo sa Ježiš dorozprával so ženou pri studni v Samárii, žena odišla do mesta a začala o Ňom hovoriť ostatným. Biblia nám vraví: „žena teda nechala tam nádobu, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila; či to nie je Kristus?“ (Jn 4:28-29)

Jej svedectvo bolo také silné, že ľudia napokon uverili. Biblická pasáž pokračuje slovami: „A mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v Neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Všetko mi povedal, čo som robila“ (v. 39). To je sila zmeneného života.

Keď židovskí vodcovia vypočúvali muža, ktorého Ježiš uzdravil, odpovedal im: „... jedno viem,  že som bol slepý a teraz vidím.“  (Jn 9:25)

Je nesmierne dôležité popísať situáciu pred a potom, čo pre teba Boh niečo urobil. Možno by si ľudia vôbec nevedeli predstaviť, že si bol taký, aký si bol, alebo že si zvykol robiť určité veci preto, lebo Ježiš Kristus ťa tak zmenil. Keď však ľuďom rozprávaš svoj príbeh, môže sa ich jedinečným spôsobom dotknúť.

Je zaujímavé, ako často apoštol Pavol, ktorý bol brilantný rečník, vynikajúci komunikátor a úžasná kapacita, používal na prehovorenie k ľuďom svoje svedectvo. Keď rozprával pred rímskym správcom v 24. kapitole Skutkov apoštolov, začal svojím príbehom viery. Následne prešiel k neodmysliteľnému jadru posolstva evanjelia.

Tvoje svedectvo, tvoj príbeh je cesta, ako začať stavať most. Most, ktorý bude viesť k väčšiemu príbehu. Príbehu Ježiša

https://www.harvest.org

Aký je tvoj príbeh? - 1. september

„Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo.“ (Rim 10:17)

Každý si rád vypočuje pekný príbeh, najmä, ak je skutočný. Keď príde na svedectvo tvojej viery, jedným z najúčinnejších nástrojov v tvojej evanjelizačnej zásobe je osobné svedectvo.

Svedectvo je silným nástrojom na stavanie mostov. Je to spôsob, ako sa spojíš so svojím poslucháčom, takže on alebo ona môžu vidieť, ako si prišiel k tomu, kým si a prečo veríš tomu, čomu veríš. Je to spôsob, ako zaujať ľudí, vystavať most a takisto im pomôcť vidieť, ako sa sami môžu dostať k viere.

Ďalšou skvelou vecou na šírení tvojho svedectva je, že môžeš nepriamo kázať evanjelium. Môžeš povedať niečo ako: „Predtým, než som sa stal kresťanom, neviedol môj život nikam. Bola v ňom prázdnota. Rozmýšľal som, čo nie je v poriadku, čo mi chýba. Jedného dňa som však šiel na bohoslužbu do kostola a počul som farára povedať...“

Alebo môžeš povedať: „Niekto ku mne prišiel a povedal mi tieto slová... Vypočul som si ich, uveril im a zareagoval na ne.“

V skutočnosti môžeš počas rozprávania svojho vlastného príbehu šíriť evanjelium. A keď skončíš, môžeš sa opýtať: „Čo si o tom myslíš?“ Už si to niekedy počul? Uvažoval si niekedy nad tým, kto je Ježiš?

Aký je tvoj príbeh? Každý nejaký má. Každý má svedectvo a každé svedectvo je platné.

Keď sa dostaneš k jeho podstate, každé je v zásade rovnaké. Všetci sme boli stratení. Všetci sme boli oddelení od Boha. Všetci sme boli vinní, osamelí a báli sa smrti. A všetci sme boli na ceste do pekla. Ježiš Kristus vo svojej milosti však zasiahol do našich životov a zmenil nás. To je tvoj príbeh, ktorý stojí za rozpovedanie.

https://www.harvest.org