Kde je dôkaz? - 28. august

Ale Zachej povedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne.“ (Lk 19:8)

Zdá sa mi, že dnes existujú ľudia, ktorí tvrdia, že sú kresťania, ale ich životy o tom nesvedčia. Nevravím, že ja som ten, kto má právo určovať, kto je a kto nie je spasený. Mnohokrát som však už povedal, že keď sa dostaneme do neba, čakajú nás tri prekvapenia:  Veľa ľudí, o ktorých sme si mysleli, že tam budú, sa tam nedostanú, a mnoho ľudí, o ktorých by sme si nikdy nepomysleli, že by boli, sa tam dostanú, a my tam budeme tiež.

Samozrejme, že to hovorievam s istou dávkou humoru, no verím, že v nebi nás čakajú prekvapenia.

Keď už spomínam, čomu verím, tak rovnako verím aj tomu, že ak si skutočne kresťan, v tvojom živote sa nájde dôkaz, ktorý to potvrdí. Sú ľudia, ktorí vravia: „Som kresťan. Som spasený. Verím v Ježiša.“ Zatiaľčo si vo svete užívajú párty a opíjanie sa s najlepšími alebo najhoršími spomedzi nich. Ošklbávajú ľudí o peniaze. Kradnú. Klamú. A my sa na nich pozrieme a povieme: „Čo na tomto obraze nesedí?“

Ak si skutočne kresťan, mali by tu byť dôkazy, ktoré to doložia. Napríklad, keď Zachej prišiel k viere, nebol čestným mužom. Obohacoval sa na úkor ľudí. Čo však urobil po svojom obrátení? Urobil reštitúciu a vrátil späť, čo iným nespravodlivo zobral, dokonca aj s úrokmi.

Mnoho ľudí sa považuje za kresťanov, no nikdy sa ani nepokúsili napraviť škody, vykonať reštitúciu či dokonca poskytnúť dôkaz pozorujúcemu svetu, že v nich skutočne žije Kristus.

Môžu ľudia pri pohľade na teba povedať: „Vidím v tebe niečo, čo mi vraví, že si Ježišov nasledovník?“ Máš vo svojom živote taký dôkaz?

https://www.harvest.org

Nepravdepodobné publikum - 24. august

Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali." (Sk 16:25)

Nedávno som v televízii sledoval reklamu na načúvací prístroj, ktorý bol navrhnutý tak, aby vyzeral ako bluetooth slúchadlo. V skutočnosti to ani prinajmenšom nie je telefonické zariadenie. Jednoducho iba zosilňuje zvuk okolo človeka, ktorý ho nosí. Možno existujú aj ľudia, ktorí majú prístroj, aby mohli nenápadne počúvať rozhovory iných.

Biblia hovorí, že ako Pavol a Sílas vo väzení vo Filipách spievali svoje polnočné chvály Bohu, ostatní väzni ich počúvali. Slovo počúvať môže byť preložené ako „počúvať pre potešenie“. Tvoja obľúbená skladba ťa nejakým spôsobom priťahuje. Hudbu vnímam vždy, a keď počujem pieseň, ktorú milujem, hneď ma chytí za srdce a počúvam pre potešenie.

Tam vo väzení všetci tajne načúvali, pretože predtým nič podobné nepočuli. Zaujímalo by ma, či Pavol a Sílas spievali nejaké úchvatné harmónie. Možno nie, ale myslím si, že len ten nápad spievať chválospevy Bohu na takom temnom, skľučujúcom a strašnom mieste zaujal pozornosť ostatných väzňov.

Môžeš byť úžasný uctievač a pritom vôbec nespievať dobre. Všetko je o postoji tvojho srdca a ochote osláviť a uctievať Boha bez ohľadu na okolnosti.

Tam vonku je stratený svet, ktorý nás kresťanov pozoruje. Sleduje nás, keď sa nám darí i keď sa nám nedarí až tak dobre. Keď nás svet vidí vzdávať Bohu chvály za takých okolností, je to silné svedectvo. Otvára to dvere pre službu. A odrazu je tu publikum ochotné počúvať, čo máme na srdci, ktoré by nás za iných okolností nepočúvalo.

https://www.harvest.org

Nie dosť dobrý - 31. august

„... ktorý nemá vlastnej spravodlivosti...“ (Flp 3:9)

Ľudia vchádzajú mnohými dverami, ktoré nevedú do Božieho kráľovstva. Niektorí skúšajú dvere dobrých skutkov. Vravia: „Môžem sa dostať do neba, len ak vykonám dostatok dobrých vecí, pretože Boh ocení všetky dobré veci, ktoré robím.“ Je úžasné robiť dobré veci, nemôžeme však urobiť dostatok dobrých vecí, aby sme Boha uspokojili. Boh vyžaduje dokonalosť, a my dokonalí nie sme. Ak sa chystáme vstúpiť do Božieho kráľovstva, musíme byť úplne dokonalí. Pýtaš sa: „Tak ako vlastne budem dokonalý?“ Potrebujeme byť oblečení do spravodlivosti Pána Ježiša. Existujú len jedny dvere do kráľovstva a tými dverami je Ježiš. A nikdy sa nedostaneme do neba, ak nepôjdeme Jeho cestou.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, nie je nič, čo by som mohol urobiť, aby som bol hodný Tvojej lásky, a predsa si mi dal Ježiša – môjho Spasiteľa a Pána!

Billy Graham Evangelistic Association

Tvoje skutočné ja - 29. august

„...aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach...“ (Ef 3:17)

Od odborníkov sme počuli, že spoločnosť je chorá. Ich riešenia liečili chatrné zdravie ľudstva infúziami nízkonákladového bývania, sociálnych dávok, integrovaného vzdelávania a psychologických cvičení. My sa však učíme, že toto nie je úplná odpoveď. Svet potrebuje zmenu, spoločnosť potrebuje zmenu, národ potrebuje zmenu. Nikdy ich však nezmeníme, pokiaľ nie sme zmenení sami. A nikdy sa nezmeníme, pokiaľ sa nepozrieme do zrkadla svojej duše a nebudeme úprimne čeliť svojmu vnútru. Vtedy slobodne uznáme, že ľudská prirodzenosť je porušená, že jej neoddeliteľnou súčasťou vždy bola vzdorovitosť, ktorá pochádza z prirodzenej vzbury človeka proti Bohu. Nesnažím sa teraz kázať, iba sa pokúšam ozrejmiť, čo ťa motivuje. Takisto však očakávam, že ti ukážem, že nakoniec môžeš nájsť svoje odpovede len v osobnom vzťahu s Bohom.

Modlitba dňa

Je zbytočné pred Tebou skrývať moje skutočné ja. Dnes ti vylievam všetky svoje najtajnejšie myšlienky a pocity, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association

Duchovná citlivosť - 25. august

„Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi.“ (1Jn 2:15)

Sú určité prvky každodenného života, ktoré nie sú samé osebe hriešne, ale ak sú zneužité, majú tendenciu uviesť nás do hriechu. Zneužívať doslovne znamená „nadmerne používať“. V mnohých prípadoch sa nadmerné používanie vecí, ktoré je legálne, stáva hriechom. Túžba je neodmysliteľná časť charakteru. Musí však byť podmienená oprávnenými predmetmi a realizovaná v správnom pomere. Zamýšľať sa nad základnými životnými potrebami a starať sa o svoju rodinu je určite podstatné, môže sa to však zvrhnúť do úzkosti, a potom, ako nás Kristus napomínal, starosti o tento život udusia duchovné semienko v našom srdci.

Zarábať peniaze je pre náš každodenný život nevyhnutné. Zarábanie peňazí má ale sklon zvrhnúť sa na milovanie peňazí, s čím prichádza klam bohatstva, ktorý pokazí náš duchovný život. Svetskosť je z väčšej miery v kresťanských kruhoch nepochopená. Nemôžeš ju obmedziť na určité miesto, cestu či okolnosť života a povedať, že jeden človek je duchovný a druhý nie je. Svetskosť je v skutočnosti duch, atmosféra, vplyv, ktorý preniká celkový život a ľudskú spoločnosť. Musíme sa pred ňou neustále a dôrazne chrániť.

Modlitba dňa

Pane, udržuj ma v citlivosti na Tvojho Ducha, aby som neupadol do ducha svetskosti a jeho žiadostí.

Billy Graham Evangelistic Association

Boží štandard - 23. august

„Pretože spása, ktorá pochádza z viery v Krista... je už blízko na dosah každého z nás...“ (Rim 10:8, preklad anglického originálu TLB)

Kristus povedal, že vo vedomí duchovnej chudoby, ktorá dovoľuje Bohu prichádzať do našich duší, je pocit blaženosti. Biblia učí, že naše duše sú choré. To spôsobuje všetky problémy a ťažkosti vo svete. Zapríčiňuje to všetky problémy, zmätky a sklamania v tvojom vlastnom živote. Slovo, ktorým označujeme danú chorobu, nie je pekné. Neradi ho používame. To slovo je „hriech“. Všetci máme svoju hrdosť. Neradi si priznávame, že sme sa mýlili alebo že sme zlyhali. Boh však vraví: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ V živote podľa Božieho štandardu sme zlyhali. Prvým krokom k šťastiu, pokoju a spokojnosti je nevyhnutne vyznanie našich hriechov.

Modlitba dňa

Pýcha mi dlho bránila v uvedomení si mojej potreby Teba, Pane. Každý deň mi pomáhaj uvedomovať si, že bez Teba nie som nič.

Billy Graham Evangelistic Association