On môže použiť kohokoľvek - 23. apríl

Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk.“ (Fil 1:21)

Helen Kellerová, ktorá je klasickým príkladom vyrovnania sa so životnými hendikepmi, povedala: „Ďakujem Bohu za svoje hendikepy, pretože skrze nich som našla seba, svoju prácu a Boha.“ Niektorí ľudia sa so svojimi obmedzeniami utápajú v žiali a sebaľútosti, a tak obmedzujú svoju použiteľnosť na službu ľudstvu a Bohu. Apoštol Pavel poznal utrpenie. No využíval svoju slabosť na Božiu slávu a nedovolil, aby slabosti využívali jeho. Premenil každú príležitosť, dokonca aj svoju smrť, na oslavu svojho Pána. Bez ohľadu na to, akým smerom sa uberal jeho život, vždy bol nad tým a tieto situácie použil na to, aby oslávil svojho Spasiteľa.

Modlitba dňa

Aj moje hendikepy môžeš použiť, Pane Ježiši. Pomôž mi povzniesť sa nad ne na Tvoju slávu rovnako ako apoštol Pavol.

Billy Graham Evangelistic Association

Využi svoj čas múdro - 19. apríl

Veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne.“ (Jk 4:14)

Boha nič neprekvapí. Všetko sa deje podľa plánu a Boh chce, aby si bol súčasťou toho plánu. Aj diabol má pre svet plán. Boh má plán aj diabol má plán, a ty sa budeš musieť rozhodnúť, do ktorého plánu chceš patriť. Písmo hovorí, že Boh nám umožňuje žiť o čosi viac ako 70 rokov. Prvých pätnásť strávime v detstve a ranej puberte. Dvadsať rokov strávime v posteli, a počas posledných piatich nám fyzické obmedzenia začnú okliešťovať naše aktivity. To nám necháva asi tridsať rokov, ktoré prežijeme ako dospelí. Keď odpočítame čas, ktorý trávime tým, že jeme, alebo že si robíme poriadok v daniach, už nám ostáva len možno pätnásť rokov. Teraz si predstav, že sedem z týchto rokov strávime pozeraním televízie. To nám už ostáva len sedem alebo osem rokov. Času nemáme veľa! Času, ktorý môžeme odovzdať Bohu, investovať do kreatívnych vecí či do záchrany našich blížnych pre Krista, nemáme veľa!

Modlitba dňa

Každú hodinu každého dňa, ktorý mi ostáva z tohto pozemského života, chcem stráviť tým, že Ti budem slúžiť, drahý Pane. Odpusť mi, že často trávim čas zbytočnosťami.

Billy Graham Evangelistic Association

Rozprávaj o tom, čo urobil - 16. apríl

„O Tvojom mene budem rozprávať svojim bratom...“ (Ž 22:23)

V tvojom okolí, v tvojom vlastnom spoločenstve sú ľudia, ktorí potrebujú Kristovu oživujúcu moc. Poznáš ich po mene. Navrhujem ti, aby si si vytvoril zoznam a začal tým, že budeš tráviť čas v modlitbe za nich. Pros Boha, aby ti ukázal, ako im môžeš svedčiť a ako získať ich životy pre Krista. Ich životy sa môžu zmeniť vďaka správe, ktorú im poskytneš. Evanjelium, ktoré si prijal, by si mal podať ďalej. Ak pre teba niečo Kristus spravil, podeľ sa o to. Keď to robíš, preukazuješ milosť! Rovnako ako si sám dostal Božiu milosť skrze odpustenie hriechov a zasľúbenie večného života – aj ty máš preukazovať milosť! A keď preukazuješ milosť, nielenže získaš milosť, ale tiež nájdeš novú radosť!  

Modlitba dňa

Drahý Spasiteľ, ako zatváram pri modlitbe oči, daj mi vidieť tváre tých, ktorí Ťa potrebujú spoznať.

Billy Graham Evangelistic Association

Ježiš je náš utešiteľ - 12. apríl

„Ale náš Pán Ježiš Kristus... ktorý si nás zamiloval... nech vám On sám potešuje srdcia...“ (2Tes 2:16,17)

Kristus je odpoveďou na zármutok. Keď Harry Lauder, známy škótsky komik, obdŕžal správu, že jeho syn bol vo Francúzsku zavraždený, povedal: „V časoch, ako sú tieto, sú len tri cesty, ktorými môže človek ísť: Môže si zúfať a zahorknúť. Môže sa usilovať utopiť svoj žiaľ v alkohole alebo skazenom živote. Alebo sa môže obrátiť k Bohu.“ Obráť sa vo svojom žiali k Bohu. Tisícky ľudí sa už obrátili, no ty možno ešte stále nesieš svoje bremená. Boh ťa prosí: „Na mňa uvaľ všetky svoje starosti, lebo ja sa o teba starám.“ (1Pt 5:7). Ty, ktorý prechádzaš údolím smrti, ktorý sa musíš rozlúčiť s tými, ktorých si miloval, ty, ktorý trpíš nedostatkom a zažívaš nešťastie, ktorý si nespravodlivo prenasledovaný pre spravodlivosť – vzchop sa, buď odvážny. Náš Pán je adekvátny aj pre zármutok.

Modlitba dňa

Ježiš, v zármutku odo mňa Tvoja útecha zoberie všetku horkosť a túžbu a dá mi odvahu čeliť bolesti srdca. Tvoja milosť ma utešuje a Tvoje plecia ma podopierajú. Ďakujem Ti, drahý Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Zodpovednosť rodiny - 9. apríl

„Preto teraz požehnaj dom svojho služobníka“ (2Sam 7:29)

Mimo náboženského vplyvu je rodina najdôležitejšou jednotkou spoločnosti. Bolo by dobré, keby každá domácnosť bola kresťanská, no vieme, že to tak nie je. Rodina a domov nikdy nemôžu uplatniť svoj skutočný vplyv, pokiaľ ignorujú biblický štandard. Biblia vyzýva k disciplíne a uznaniu autority. Ak sa to deti nenaučia doma, vyjdú do spoločnosti bez správneho postoja k autorite a zákonu. Vždy sa nájdu výnimky, no vo väčšine prípadov platí, že dieťa je z veľkej časti také, ako ho vyformoval jeho domov. Jediný spôsob, ako zabezpečiť dobrý domov pre tvoje deti je postaviť nad nich Pána, a naplno ich vychovávať v Pánových veciach. Pred Bohom si zodpovedný za domov, ktorý im poskytneš.

Modlitba dňa

Otče, drž ma od akéhokoľvek slova alebo skutku, ktorý by bránil deťom, aby Ťa milovali.

Billy Graham Evangelistic Association

Priprav sa na utrpenie - 5. apríl

„Isteže preto sa unúvame a zápasíme, lebo máme nádej v živom Bohu, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.“ (1Tim 4: 10)

Náš život má počiatok v utrpení. Životná cesta človeka je poznačená bolesťou a tragédiami, a naše životy končia po boku nepriateľa zvaného smrť. Ten, kto si myslí, že môže uniknúť chápadlám utrpenia a sklamania, jednoducho nemá dostatočnú vedomosť o Biblii, histórii alebo živote. Majstrovský hudobník vie, že slávu a uznanie predchádza utrpenie. Pozná hodiny, dni a mesiace vyčerpávajúceho cvičenia a sebaobetovanie, ktoré stoja za jednou hodinou dokonalého prevedenia, keď je jeho majstrovstvo vyzdvihnuté. Študent vie, že roky štúdia, núdza a sebazaprenie predchádzajú víťazoslávny deň promócií a vyznamenania. Áno, každý sa stretne s mrakmi utrpenia, no Boh hovorí: „Prichádzam k tebe uprostred hustého a tmavého mračna utrpenia.“ Skrze vieru môžeš vidieť Jeho svätú tvár aj uprostred búrky. Boh má vo všetkom utrpení svoj plán a zámer.

Modlitba dňa

Nebeský Otec, pomôž mi pamätať na to, že žiadne moje utrpenie nie je nadarmo. Uč ma cez to viac o Tvojej láske a úteche.

Billy Graham Evangelistic Association