Lepší svet pred nami - 30. október

„Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia  získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy,“ (2Kor 4:17)

Hlboko v nás je pocit, že život je niečo oveľa viac, a to nás poháňa vpred. Nezáleží na tom, aké boli tvoje predchádzajúce skúsenosti. Bez ohľadu na to, aké úžasné boli, boli len letmým pohľadom na to, čo je stále pred nami. Naozaj sa ti cnie za miestom, na ktorom si ešte nebol, a tým miestom je nebo. Bol si tak stvorený.

Biblia vraví, že Boh vložil do našich sŕdc večnosť (pozri Kaz 3:11). Jednoducho to znamená, že vo svojom vnútri máme pocit, že život je niečo oveľa viac. Vďaka tomu napredujeme.

Je to akoby druh sťahovavého inštinktu, ktorý vidíme v zvieracej ríši. Podobne ako si losos razí svoju cestu proti prúdu s toľkým odhodlaním. Vidíme to napríklad pri lastovičkách, ktoré sa každý rok vracajú z teplých krajín na miesta, ktoré opustili. Sťahovavý inštinkt ich ťahá naspäť domov.

Rovnako je to s nami. Túžime sa však vrátiť na miesto, ktoré sme ešte nevideli. Cnie sa nám za nebom. Až do toho dňa nás v tomto živote nič úplne neuspokojí. Bez ohľadu na to, čo sa nám na tejto zemi stane, v porovnaní s touto veľkou nádejou to vybledne.

Apoštol Pavol napísal: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia  získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné“ (2Kor 4:17-18).

Toto je nádej kresťanov - nádej miesta, ktoré sa volá nebo. Pred nami je lepší svet. Je niečo oveľa väčšie v porovnaní s tým, čo zažívame teraz.

https://www.harvest.org

Dôvod nebáť sa - 26. október

„Človek sa rodí pre trápenie, ako iskry vzlietajú vozvýš.“ (Job 5:7)

V mesiacoch, ktoré nasledovali po 11. septembri roku 2001, viac ako 400 000 Newyorčanov trpelo posttraumatickou stresovou poruchou alebo depresiou. Po tom hrôzostrašnom dni dramaticky vzrástol počet užívateľov legálnych aj nelegálnych drog a alkoholu. Dôvod je ten, že ľudia sa báli. Ich strach bol opodstatnený.

Apoštol Ján nám v 14. kapitole svojho evanjelia hovorí o čase, keď sa báli učeníci. Ježiš im povedal šokujúcu správu. Povedal im niečo, čo prevrátilo ich dobre známy svet hore nohami.

Potom pokračoval, aby upokojil ich ustarostené srdcia: „Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! (Jn 14:1) Nepovedal: „Uvažujte nad svojimi problémami.“ Skôr povedal: „Nebojte sa.“

Život je plný problémov. Zdá sa, akoby po vyriešení jedného problému sa objavia ďalšie tri. Ako Job 5:7 hovorí: „Človek sa rodí pre trápenie, ako iskry vzlietajú vozvýš.“ Od momentu, keď sme prišli na svet, je tu mnoho druhov problémov.

Zatiaľčo je veľa dôvodov na to, aby sme sa báli, je tu jeden väčší, aby sme sa nebáli: Poznáme Ježiša. On svojim učeníkom povedal: „Verte v Boha a verte vo mňa“ (Jn 14:1). Inými slovami: „Nedoviedol som vás tak ďaleko, aby som vás teraz opustil. Viem, čo robím. Ver mi.“

V našom živote sú obdobia, keď sa nám dejú veci, ktorým jednoducho nerozumieme. Keď Boha v niečom nedokážem pochopiť, vždy sa snažím vrátiť k tomu, čomu už rozumiem: Rozumiem tomu, že Boh ma miluje. Rozumiem tomu, že na mňa dáva pozor a že chce pre mňa to najlepšie. A rozumiem aj tomu, že bez ohľadu na to, čo sa stane, On ma cez to prevedie.

https://www.harvest.org

Naša obrana proti starostiam - 23. október

„A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (F 4:7)

Dnes žijeme v spoločnosti, ktorá je vo veľkej miere plná stresu. Na náhrobné kamene mnohých ľudí by sme mohli napísať: Uponáhľaný, ustarostený, pochovaný. Sme v neustálom pohybe, ideme od jednej veci k druhej, od jednej starosti k ďalšej. Môžeme sa natoľko vystresovať, že nás to takmer znehybní. Niekedy môžu starosti úplne paralyzovať život človeka.

Ako však povedal môj priateľ Max Lucado: „Tvoja úzkosť sa zmenšuje, keď narastá poznanie tvojho Otca.“ Toto je skutočné jadro problému.

24. júla 2008 sme sa s manželkou dozvedeli správu, ktorú sa nikdy žiaden rodič dozvedieť nechce. Zistili sme, že náš syn nás náhle predišiel do neba. Úzkosť, panika, starosti a strach na nás spadli v jednom momente. A ako som sa ohol pod ich ťarchou, úprimne som rozmýšľal, či niečo také môžem prežiť. Ako pastor som dlhé roky rozprával s ľuďmi, ktorí prišli o svoje deti, ale keď sa to stalo mne, úprimne som rozmýšľal, či to vydržím.

Boh tam však bol pre mňa. A jeden z dôvodov, prečo som od toho dňa ďalej pokračoval v kázaní, je práve ten, že Boh tam bol. Ak by som v ten deň Boha nevnímal tak intenzívne, vzdal by som sa kázania. On to však so mnou prežíval.

Nevravím, že to bolo jednoduché. Samozrejme že náš syn nám stále chýba a stále cítime hlbokú bolesť. Prežili sme však pravdu Listu Filipským 4. kapitoly, 6. – 7. verša: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

Sústreď sa na túto pravdu a obráť svoje starosti na modlitby.

https://www.harvest.org

Tajomstvo bezstarostného života - 19. október

„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33)

V živote môžeš hľadať veľa vecí, pre ktoré by si mohol žiť. Môžeš žiť pre veľa vecí. Môžeš žiť pre svoj fyzický vzhľad. Môžeš žiť pre úspešnú kariéru. Môžeš žiť pre zábavu. Ježiš však vraví: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33)

Týmito slovami nám Ježiš odhalil tajomstvo bezstarostného života: Namiesto starostí daj na prvé miesto Boha a Jeho vôľu. Spomedzi početných možností daj na prvé miesto Boha.

Zoberme si najpríklad tvoju kariéru. Je voľba tvojho zamestnania, tvoje pracovné zameranie skutočne na Božiu slávu? Hľadáš v tom, čo robíš, v prvom rade Jeho?

Mohol by si povedať: „Greg, ty si pastor. Pre teba je jednoduché hľadať najprv Boha. Ja pracujem v reálnom svete, s reálnymi ľuďmi.“

Rozumiem. Tvojím cieľom by však malo byť: uctiť si Boha vo všetkom, čo robíš. Musíš sa sám seba opýtať: „Čo je mojím cieľom, keď robím toto?“ Ak je tvojím cieľom za každú cenu zarobiť peniaze, stanovil si si nesprávny cieľ. Tvojím cieľom by malo byť uctiť si Boha, pracovať čestne, mať osobnú integritu a dobré svedectvo na pracovisku.

Na konci dňa chceš mať dobré meno a reputáciu. Príslovia 22:1 vravia: „Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato.“

Hľadaj najprv kráľovstvo Božie. Ak chceš život bez starostí, úzkostí a strachu, tak umiestni Božie kráľovstvo pred všetko ostatné. Najprv hľadaj Jeho, On sa už o teba postará.

https://www.harvest.org

Modli sa a starostiť sa nechaj Boha - 16. október

„A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?“ (Mt 6:27)

V našej záhrade máme malé kŕmidlo pre vtáčiky. Vždy ho naplním vtáčím zobom a vtáčiky už vedia, že ich tam budú čakať raňajky. Pristanú v kŕmidle a zobú semiačka, alebo ich vyzobú zo zeme.

Ježiš hovoril Kázeň na hore v Galiley, regióne, kde všade naokolo štebotajú vtáčiky a rastú krásne poľné kvety. Zo svojho okolia vychádzal preto, aby bol názorný: „Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí.  Či vy nie ste omnoho viac ako oni?  A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?“ (Mt 6:26-27)

Inými slovami, pozri sa, čo máš pred očami. Už si niekedy videl vystresovaného vtáčika? Vtáčiky každé ráno vstanú a spievajú. Sú jednoducho šťastné. Žiadnemu vtáčikovi nebol sľúbený večný život. Žiaden vtáčik nedostal nebeskú nádej. A predsa spievajú každý deň. Ježiš nevravel, že vtáčiky len tak nečinne vysedávajú a čakajú na jedlo, ktoré dostanú. Sú aktívne.

Páči sa mi, čo povedal Martin Luther: „Modli sa a starostiť sa nechaj Boha.“ To je skutočné tajomstvo. List Filipským v 4. kapitole, 6. – 7. verši vraví: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum,  bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

Keď ťa najbližšie zovrú strach a starosti, keď ťa najbližšie začne napádať otázka: „Čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane tamto?“ obráť to na modlitbu. Vzhliadni k Bohu a nechaj Ho dať ti Svoj pokoj.

https://www.harvest.org

Čo Ježiš povedal o starostiach - 12. október

„Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“ (Mt 6:34)

Veľký teológ Charlie Brown vyhlásil o starostiach toto: „Vyvinul som novú filozofiu… Starostím sa iba raz za čas.“

Teraz mi dovoľte zacitovať skutočného teológa, donedávna žijúceho Dr. Martyna Lloyda-Jonesona, ktorý povedal: „Ak dovolím svojej obave o budúcnosť ochromiť ma v prítomnosti, usviedča ma to z ustarostenosti.“

V dnešnom svete sa deje tak veľa vecí, ktoré by mohli byť príčinou našich obáv. Vojnou proti terorizmu to ani zďaleka nekončí. Existuje teroristická armáda, aká tu ešte nebola a hovorí si Islamský štát.  Potom sú tu nevyspytateľné krajiny, ako Severná Kórea a Irán, ktoré sa vyzbrojujú nukleárnymi programami.

Máme však aj osobné problémy. Sú tu pracovné problémy… rodinné problémy… zdravotné problémy.

Ako môžeme prekonať strach a obavy? Biblia k tomu má čo povedať. Sám Ježiš sa k tomu vyjadruje v Kázni na hore:

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete.  Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:31)

Veriaci by nemali byť ustarostení. Ježiš nehovorí, že kresťania by nemali venovať pozornosť životným potrebám. Nehovorí, že by sme na ne nemali myslieť alebo žeby sme nemali plánovať svoju budúcnosť. Biblia nás povzbudzuje k usilovnej práci, šetreniu peňazí a ďalším veciam. Ježiš však hovorí, že tieto veci nám nemusia robiť starosti.

Starosti tvoj život nepredĺžia, iba ho zdeptajú.

https://www.harvest.org